Gällivare

Vi vill ha ett Gällivare för familjerna, företagen och föreningarna. Ett Gällivare för framtiden.

Läs vårt valmanifest Modernisera mera!

Miljöpartiet Gällivare
Våra prioriteringar

Familj.

I familjernas Gällivare får barn och ungdomar viljan och redskapen att lära och utvecklas. Attraktiva lekmiljöer inbjuder till rörelse och kreativitet vilket främjar både skolresultat och hälsa. Gammal som ung har möjlighet till en bostad anpassad efter sina behov. I familjernas Gällivare finns möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid med både kultur och idrott.

Företagande.

I företagens och föreningarnas Gällivare är det enkelt att få stöd och service från kommunen. Vi skapar tillsammans med näringslivets aktörer förutsättningar för företag och föreningar att kunna etableras, utvecklas och växa. Vi verkar för att fler statliga jobb utlokaliseras till kommunen. Våra nya lokaler är mötesplatser fyllda med kultur, idrott och evenemang.

Livskvalitet.

Framtidens Gällivare är ett modernt samhälle som håller ihop där alla har möjlighet att hitta en bostad som passar. Arbetsformerna är nytänkande så att ingen behöver slita ut sig utan kan lägga tid på familjen och på en aktiv fritid. När det är dags för nya utmaningar i yrkeslivet finns det möjlighet till utbildning. Självklart ska resurser satsas på integration så att människor kommer in i vår gemenskap så snabbt som möjligt.

Miljö och klimat.

Gröna Gällivare är ett levande samhälle som är hållbart för både människor och miljö. I våra kommunala verksamheter serveras näringsriktig och miljövänlig mat. Kollektivtrafiken är anpassad efter arbetstider och behov. Gång och cykelvägar knyter ihop samhället och barnen kan ta säkra vägar till skolan.

Fritid.

Vi vill utreda möjligheten att anlägga en utomhuspool på en fin plats i Gällivare där poolvattnet värms upp av överskottsvärme från vårt fjärrvärmeverk.

Landsbygd.

En levande landsbygd behöver bra förutsättningar från kommunen.

Infrastruktur.

Det befintliga gång-och cykelnätverket behöver rustas upp och byggas ut.

Bilar och bränsle.

Det ska vara lätt att göra rätt, därför måste vi satsa på att få upp fler laddstolpar.

Äldre.

Vi ser ett stort behov av att få fram bostäder som är anpassade för alla, både till äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning.

Mat.

Vi vill öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i kommunens verksamheter.

Natur- och friluftsliv.

Vi vill att det ska vara lätt för skoterförare att göra rätt.

Lek och omsorg.

Attraktiva lekmiljöer ger barn en möjlighet till rörelse och kreativitet, vilket främjar både skolresultat och hälsa. En välvårdad lek/aktivitetsplats lyfter även attraktiviteten för ett samhälle.

Idrott.

En fotbollshall gör att kommunens största idrott får bättre möjligheter att utvecklas. Långa vintrar begränsar möjligheten till träning och minskar konkurrenskraften hos våra lag.

Miljöpartiet Gällivare

Kontakt