Familjernas Gällivare

I familjernas Gällivare får barn och ungdomar viljan och redskapen att lära och utvecklas. Attraktiva lekmiljöer inbjuder till rörelse och kreativitet vilket främjar både skolresultat och hälsa. Gammal som ung har möjlighet till en bostad anpassad efter sina behov. I familjernas Gällivare finns möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid med både kultur och idrott.

Vi vill

  • Skapa fler kommunala boenden med möjlighet till trygghet och socialt umgänge för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
  • Genomföra en storsatsning på lek och aktivitetsparker samt spontanidrottsytor.
  • Satsa på mer resurser till det drogförebyggande arbetet.
  • Skapa förutsättningar för utbildning både för behöriga och obehöriga lärare.
  • Se över möjligheten att införa tvålärarsystem på låg och mellanstadiet.
  • Sätta in tidiga anpassade insatser oavsett om barnet behöver extra stöd eller extra utmaningar i sitt lärande.
  • Använda en ackrediterad organisation för att stödja skolornas arbete mot mobbning.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: