Fotbollshall på Tallbacka

En fotbollshall gör att kommunens största idrott får bättre möjligheter att utvecklas. Långa vintrar begränsar möjligheten till träning och minskar konkurrenskraften hos våra lag.

Vi vill starta upp en projektering för en inomhushall på Tallbacka. Returvärmen från fjärrvärmenätet kan med fördel sköta uppvärmningen.

Däremot vill vi ha en motprestation av föreningarna! Det är att de gemensamt kommer med en plan för hur och var fotbollen skall bedrivas i framtiden.

En fotbollshall frigör även tider i övriga lokaler som då kan bokas av andra.  

Se fler förslag på gallivarekartan.nu!