Gröna Gällivare

Gröna Gällivare är ett levande samhälle som är hållbart för både människor och miljö. I våra kommunala verksamheter serveras näringsriktig och miljövänlig mat. Kollektivtrafiken är anpassad efter arbetstider och behov. Gång och cykelvägar knyter ihop samhället och barnen kan ta säkra vägar till skolan.

Vi vill

  • Utveckla och knyt ihop befintliga gång och cykelvägar i kommunen.
  • Anlägga en ny gång och cykelväg mellan Gällivare och Koskullskulle.
  • Införa mer gröna och ekologiska livsmedel i förskola, skola och äldreomsorg.
  • Skapa ett fint och rent samhälle med underhållsarbete i lekparker och på grönytor.
  • Prioritera klimatneutral fjärrvärme för uppvärmningen av de kommunala byggnaderna.
  • Införskaffa klimatsmarta fordon till kommunala verksamheter samt installera fler laddstolpar.
  • Vidta åtgärder mot utsläpp av mikroplaster.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: