Landsbygd

En levande landsbygd behöver bra förutsättningar från kommunen.

Hjälp och stöd till föreningsliv. Möjligheter för aktivitet och rörelse med nya lekplatser och förmånliga hyror för användande av kommunala byggnader till olika aktiviteter. Samt upprustning och underhåll av kommunal mark för en ökad trivsel. 

Se fler förslag på gallivarekartan.nu!