Lek och aktivitetsparker

Attraktiva lekmiljöer ger barn en möjlighet till rörelse och kreativitet, vilket främjar både skolresultat och hälsa. En välvårdad lek/aktivitetsplats lyfter även attraktiviteten för ett samhälle.

Vi vill därför öka takten på anläggandet av nya lekplatser och renovering av befintliga.

 

Se fler förslag på gallivarekartan.nu!