Framtidens Gällivare

Framtidens Gällivare är ett modernt samhälle som håller ihop där alla har möjlighet att hitta en bostad som passar. Arbetsformerna är nytänkande så att ingen behöver slita ut sig utan kan lägga tid på familjen och på en aktiv fritid. När det är dags för nya utmaningar i yrkeslivet finns det möjlighet till utbildning. Självklart ska resurser satsas på integration så att människor kommer in i vår gemenskap så snabbt som möjligt.

Vi vill

  • Genomföra ett pilotförsök med alternativa arbetsformer inom kommunen, exempelvis 6 timmars arbetsdag eller 4 dagars veckor.
  • Arbeta med ledarskapsutveckling i de kommunala verksamheterna och bolagen.
  • Skapa möjligheter att kunna ta skotern från hemmet till närmaste skoterled.
  • Skapa fler bostäder och mer tomtmark för flerbostadshus och villor.
  • Utreda möjligheten till en ny utomhuspool uppvärmd av överskottsvärme från Gällivare Energi AB.
  • Att driva frågan om att LTU etablerar campus Malmfälten i Gällivare.
  • Skapa bättre förutsättningar för integration.
  • Möjliggöra grund- och vidareutbildning för personal i bristyrken

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: