Skoter till närmaste led

Vi vill att det ska vara lätt för skoterförare att göra rätt.

Därför vill vi göra det möjligt att köra skotern från hemmet till närmaste skoterled inom lämpliga områden. Genom satsning på skidspår och skoterleder styrs skotertrafiken till områden som är lämpliga för det samtidigt som den hindras ifrån områden där den är olämplig. 

Se fler förslag på gallivarekartan.nu!