Attraktiva Gällivare

Gällivare består av ett smörgåsbord av förutsättningar och möjligheter, vi har Dundret, jobben, fjällen, marken och människorna. Det är dags att förvalta möjligheten att skapa en attraktiv kommun! Vår väg till en modern kommun är följande:

-  Driva på Topbostäder att leda bostadsbyggandet genom ett nytt ägardirektiv

-  Se till att samhällsomvandlingen går från vision till konkreta projekt som kulturhus, sporthall, simhall, gymnasieskola och ishall

-  Aktivt verka för ett mångsidigt och brett näringsliv

-  Skapa fler tomter för bostäder och fritidshus inom Gällivare kommun

-  Utreda möjligheterna att införa en ny turistlinje till gymnasiet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: