Förhandlingarna mellan de rödgröna och alliansen har avbrytits

Förhandlingarna mellan de rödgröna och alliansen har avbrytits

Våra förhandlingar mellan rödgröna och alliansen i Gävle avslutades idag. Vi har från miljöpartiets sida under lång tid jobbat hårt för att nå en överenskommelse men den har varit svårarbetat och det har också funnits en brist på tillit till Alliansen.
 

Från miljöpartiets sida är och har vi varit öppna för att hitta blocköverskridande lösningar för en mittenkoalition. En förutsättning för det är att båda blocken är öppna för att släppa blockpolitiken. Alliansen (moderaterna) har inlett varje förhandling med att uttrycka att Alliansen håller ihop. Vi håller alla dörrar öppna för framtida diskussioner om politiska lösningar.

Nu fortsätter vi arbetet med att forma ett eget minoritetsförslag från rödgröna som förslag till fullmäktige i december.

Vi beklagar att de förhandlingar som förts mellan rödgröna och den moderatledda Alliansen i Gävle sedan valet inte lett fram till en stabil och långsiktig överenskommelse. Vi är överens om att avbryta förhandlingarna då det har visat sig svårt att hitta en politisk plattform där sju politiska partier med olika agendor ska enas.

I valet backade både de rödgröna partierna och Alliansen som block vardera med drygt 2 %. De rödgröna fick 46 % av rösterna och Alliansen 40 % av rösterna. I och med detta uppstod ett läge där den gamla blockpolitiken inte längre kan samla en egen majoritet i Gävlepolitiken.

Vi har tagit flera initiativ till blocköverskridande lösningar om ett rödgrönt samarbete med ett eller flera allianspartier. Vi har öppnat för förslag om formerande av mittenkoalitioner. Det har varit besvärande att Alliansens partier inte varit beredda att föra samtal som enskilda partier. Tvärtom har man inte lämnat några öppningar för att hitta lösningar där inte alla Alliansens partier finns med.

Vi har i första hand sökt uppnå en parlamentarisk majoritet med olika förslag till lösningar, men senare diskuterat former för att stödja ett minoritetsstyre.

Vi beklagar att vi inte kunnat nå en politisk uppgörelse, men vi stänger inte några dörrar för framtida förhandlingar. I det politiska läge som Gävle befinner sig i efter valet blir blockpolitik ett tydligt problem för att hitta ansvarfulla politiska lösningar.

Nu går vi rödgröna partier vidare med eget minoritetsförslag. Oavsett utgång i valproceduren i kommunfullmäktige blir mandatperioden oklar för alla och det finns uppenbar risk för en ryckig politik närmaste åren.

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter