Det är nödvändigt och går utmärkt att ta ansvar för miljön trots hårda ekonomiska tider!

- Jag är nöjd över att budgeten 2020 innehåller flera satsningar som Miljöpartiet gick till val på. Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen. En pusselbit är att Region Gävleborg tillsammans med andra aktörer skapar ett regionalt utvecklingsråd med särskild inriktning på hållbarhet. Rådet ska hitta lösningar så att länet att uppnår sin del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling. Regionen ska också börja hållbarhetsredovisa och redovisa fler mått på välstånd för länet, säger Karin Jansson, regionråd.

Region Gävleborg fortsätter också att satsa på grön omställning. Hela regionen ska minimera sin miljö och klimatpåverkan; hushålla med energi och naturresurser; och sträva mot en cirkulär ekonomi. Förra året antog regionen Transportutmaningar och 2025 ska alla land- och sjöbaserade transporter vara fossilfria.

- När vi satsar på fossilfritt får vi, förutom att vi gör vad vi kan för det globala klimatarbetet, en tryggare och mindre sårbar ekonomi. För fossil energi och kärnkraft är ute! De hör inte framtiden till, fortsätter Karin

Som många redan vet är det ekonomiska läget ganska tufft i både kommuner och regioner. Det gäller också Region Gävleborg. Vi som styr hanterar läget ansvarsfull. Inga tokbesparingar ska genomföras. Det innebär att besparingar görs tillsammans med verksamheter. Inga osthyvlingar och inga strukturförändringar kommer att göras. Regionen ska inte heller vältra över kostnader på kommunerna. Och framförallt ska besparingar inte hindra en långsiktigt hållbar utveckling. Det görs tillsammans med satsningar på klimat och miljö!

- Över hela världen reser sig ungdomar upp och säjer ”Nu får ni skärpa er!” till oss vuxna.
De har rätt.
Det som vi så kallade vuxna gör mot jorden, mot jordens klimat och mot framtiden är varken vuxet eller hållbart.
Jag jobbar för att ändra på det. Är ni med?, avslutar Karin

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: