Kraftigare åtgärder för att möta klimatutmaningen behövs i den nya Regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg

Region Gävleborg håller på att ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg. Miljöpartiet de gröna delar visionen om Öppet, Nytänkande och Hållbart i det förslag som tagits fram men saknar mål som kan leverera den gröna omställning som behövs.

Den förslagna visionen för framtidens Gävleborg har möjlighet att skapa ett samhälle som är mer hållbart än dagens. Med ännu skarpare skrivningar om att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till att Parisavtalet uppnås, att tillväxt inte prioriteras framför välbefinnande och där social hållbarhet får tydligare utrymme kan det verkligen bli ett gott samhälle som skapas. Den skulle då kunna lägga grunden för en ekonomi som är i balans med naturen och tar långsiktig hänsyn till människor, djur och miljö. Strategin skulle då bidra till att makt, resurser och kunskap kan fördelas mer jämställt i länet. Inte minst skulle den kunna leda till att Gävleborg stöttar andra delar av världen mer. Helt enkelt en situation med omfördelning mellan människor, regioner, länder och generationer. Det skulle på djupet skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling.

 

Du kan läsa Miljöparitets remissvar här - https://drive.google.com/file/d/1ywCCwXC8H8eli-yzU2WOG4iMfDxirYyv/view?u...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: