Många viktiga beslut under Miljöpartiets kongress

Lyssna

26-28 maj samlades Miljöpartiet i Linköping för kongress under temat Ledarskap för klimatet. Under helgen har Miljöpartister från hela landet diskuterat politik, fattat beslut och njutit av att våren anlände med stormsteg.

Ett uppmärksammat och viktigt beslut som fattades under helgen rörde situationen för de ensamkommande barn och ungdomar som kom under 2015. Många av dem är av Afghanskt ursprung, även om de flesta aldrig bott där. För att deras situation i Sverige ska bli så trygg som möjligt är det viktigt med längre uppehållstillstånd än dagens tillfälliga. De långa handläggningstiderna har medfört att barnen och ungdomarna har hunnit rota sig Sverige samtidigt som säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats.

Kongressen beslutade att Miljöpartiet nu ska verka för att de som kom till Sverige som ensamkommande barn år 2015 ska få permanenta uppehållstillstånd.

-    Det är glädjande att kunna visa att Miljöpartiet står för medmänskligheten, men med rådande förutsättningar för att förslaget ska få stöd i riksdagen vågar jag inte ingjuta något hopp för de ungdomar som hotas av utvisning i regionen. Det är beklagligt, säger Peter Perskull, ombud från Sandviken.

-    Att Miljöpartiet står upp för en human och mänsklig migrationspolitik är nödvändig. I en tid av allt kallare politiska vindar är den gröna ideologins solidaritet med alla människor, oavsett ursprung, ett ljus i mörkret. Beslutet är en viktig bit av partiets arbete för att se till att ge så många som möjligt en trygghet - trots den tillfälliga migrationslagen och trots riksdagens svek, säger László Gönczi, ombud från Ljusdal.

 

För att kunna ställa om till ett långsiktligt hållbart samhälle är stadens utformning central. Samhällsplaneringen roll är avgörande för stadens möjligheter att erbjuda miljöer och mobilitetsmönster som minskar utsläppen av växthusgaser och frigör den mark som behövs för klimatanpassning. Ett tätt och mer funktionsblandat samhälle ger förutsättningar för klimatsmarta städer med mindre biltrafik. Att överge dagens parkeringsnorm vid nybyggnation till förmån för en mobilitetsnorm ger fokus på mobilitet och rörlighet med fler och klimatvänligare transportslag.

Kongressen beslutade att Miljöpartiet ska verka för en mobilitetsnorm istället för en parkeringsnorm vid nybyggnation.

-    Ett framåtsyftande beslut var att införa en mobilitetsnorm vis bostadsbyggande istället för parkeringsnorm. Idag får boende som inte äger eller kör bil vara med och betala kostnaderna för parkering och dessutom tar vi upp onödigt mycket ytor kring nybyggen mitt i staden som behövs till bostäder, säger Therese Metz, ombud från Gävle.

 

För att klara klimatutmaningen måste fler människor åka kollektivt. Det ska vara billigt, enkelt och bekvämt att resa kollektivt. Men idag är det krångligt att åka tåg mellan olika länder i Europa.  Det är svårt att hitta resor och att köpa biljetter. Det är betydligt enklare att boka en flygresa än att hitta information om kollektiva färdmedel. Även inom Sveriges gränser är svårt att resa över länsgränserna. Det skulle behövas ett enhetligt biljettsystem i hela landet som gör det enklare för både pendlare och fritidsresande att planera och beställa sina resor.

Kongressen beslutade att Miljöpartiet ska verka för att alla kollektivtrafikbolag i EU erbjuder öppna digitala tjänster för att söka och boka resor; och att regeringen inleder dialog med Sveriges regioner och landsting om att införa ett enhetligt biljettsystem för kollektivtrafiken i hela Sverige.

-    Det ska vara enkelt att åka kollektivt över läns- och landsgränser. Idag är det alldeles för svårt för många att förstå hur olika biljettsystem fungerar. Att det är svårt, för många näst intill omöjligt, att ta reda på hur det går att åka kollektivt i Europa borde enkelt kunna åtgärdas genom digital teknik. Det är glädjande att Miljöpartiet nu ska arbeta ännu hårdare för att underlätta det kollektiva resandet, säger Karin Jansson, regionråd i Region Gävleborg.

 

Fyrverkerier må vara vackra och är för många förknippat med fest och högtider. Men de påverkar också människor, djur och miljö negativt. Människor och djur lider av de kraftiga explosionerna, de används som projektiler mot människor och varje år startas även otaliga bränder av fyrverkerier. Fyrverkerier innehåller tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium och krom. Innehållet sprids i naturen och skadar både människor och miljö. Att få ned användningen av fyrverkerier är viktigt för både social och miljömässig hållbarhet.

Kongressen har bestämt att Miljöpartiet ska verka för att tillstånd att använda fyrverkerier alltid ska krävas, oavsett tid på året och för att minska metall- och kemikalieföroreningar samt ljudstörningar orsakade av fyrverkerier.

-         Omsorgen om människor, djur och natur måste komma före vår egen njutning. Att släppa ut tungmetaller och kemikalier är alltid farligt och måste alltid motverkas. Omtanken om djur och andra människor måste alltid stå högt på dagordningen, säger Lina Johnsson, ombud från Hudiksvall.

 

Kontakt:

Anders Hällbom, Politisk sekreterare - 072-217 81 57

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: