Miljöpartiet Gävleborgs årsstämma i helgen startade arbetet med ny grön politik för länet

Under söndagen 19 april samlades MP Gävleborg för årets distriktsstämma. I år hölls stämman i digitalt. - Det har varit en bra årsstämma. Med anledning av Coronaviruset hölls stämman för första gången digitalt. Det fungerande mycket bra. Under året kommer vi att arbeta med att ta fram framtidens gröna politik för Gävleborg, det ska bli väldigt roligt! säger Karin Jansson, omvald som ordförande.

Stämman beslutade om inriktningen för årets arbete i distriktet. Fokus kommer
att ligga på att ta fram politiska förslag för en grön omställning i Gävleborg. Det regionpolitiska programmet ska revideras och förnyas. Den aktuella situationen kring Corona kommer kräva nytänkande och idérikedom.

Under stämman valdes den styrelse som ska leda distriktet under året.

Karin Jansson, Ljusdal - ordförande (omval)
Joann Ling, Söderhamn - ordförande (omval)
Bengt Samuelsson, Söderhamn -kassör (omval)
Britt-Marie Rosenqvist, Bollnäs (omval)
Madelene Håkansson. Ockelbo (omval)
Maria Hagström, Sandviken (nyval)
Ann-Katrin Myles, Gävle (nyval)
Ersättare - Nanok Stagnell, Hudiksvall (omval)

Förutom styrelse valdes också övriga förtroendevalda, som valberedning, riksvalberedare, revisorer och förtroendevalda till styrelsen för Stiftelsen Fistulasjukhuset.

Kontakt:
Karin Jansson, ordförande – 072-5057114
Joann Ling, ordförande – 072-2055602
Anders Hällbom, politisk sekreterare - 072-2178157

- Jag ser fram emot att tillsammans med Miljöpartister i hela Gävleborg få ta fram nya politiska förslag för framtiden. Klimat- och Coronakriserna måste hanteras samtidigt. En omställning till ett hållbart och uthålligt samhälle blir allt viktigare! säger Joann Ling, omvald som ordförande.