MP Gävleborg välkomnar regeringens utredning om arbetstid och arbetsmiljö

MP Gävleborg välkomnar regeringens utredning om arbetstid och arbetsmiljö

MP Gävleborg välkomnar regeringens utredning om arbetstid och arbetsmiljö. Ylva Bandmann och Karin Jansson skriver i Arbetarbladet om utredningen och arbetstid.
Regeringen meddelade 24 maj att den tillsätter en utredning om arbetstid och arbetsmiljö. Utredningen ska bland annat titta på möjligheten att införa ett alterneringsår, att införa så kallade arbetstidsbanker där arbetstidsförkortning kan beräknas och samlas, och på möjligheten att jobba deltid för att få en bättre balans i livet. Det är en välkommen utredning för att skapa förutsättningar för framtidens arbetsliv.

Arbetstid och arbetsmiljö är centrala faktorer för människors hälsa och välbefinnande. Idag är arbetstiden ofta dåligt fördelad över arbetslivet. Alldeles för många som är nya på arbetsmarknaden arbetar mindre än man vill göra, andra sliter ut sig och tvingas bort från arbetslivet i förtid. Kvinnor är överrepresenterade bland de sjukskrivna, kvinnor har i högre utsträckning lägre faktiskt arbetad betald tid, arbetar i högre utsträckning deltid och har i högre utsträckning tidsbegränsade anställningar. Kvinnor arbetar också i högre grad obetalt i hemmet. Det gör att kvinnor har sämre ekonomiska förutsättningar än män och att kvinnors livsinkomst blir lägre.
Kunskapen om vad som orsakar stress i arbetslivet är idag omfattande. Viktigast är upplevelsen av att kunna påverka sin arbetssituation, och stress över att inte kunna leva upp till förväntningar. Det behövs lösningar för att öka flexibiliteten och ge människor större makt över sin egen tid. Därför välkomnar Miljöpartiet de gröna Gävleborg att regeringen tillsätter en utredning om arbetstid och arbetsmiljö.
Miljöpartiet de gröna Gävleborg gick förra året igenom hur kortare arbetstid har fallit ut på olika arbetsplatser runt om i landet. Anställda som fått möjligheten att gå ned i arbetstid vittnar om att de nu orkar mer på arbetsplatsen, att tempot på arbetsplatsen förbättrats och att de fått en bättre balans mellan arbetslivet och privatlivet. Livskvalitet handlar för många om en balans mellan arbete och fritid. För ett hälsosamt liv är återhämtning och möjligheten att slappna av centrala. En sänkt arbetstid skapar också större möjligheter för ett jämställt ansvar för det obetalda arbetet i hemmet. Arbetslivet måste gå från att vara en faktor till stress och ohälsa till att bidra till livskvalitet och ett hälsosamt liv.

 

 

Du kan läsa debattartikeln här:

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/mp-gavleborg-valkomnar-regeringens-utredning-om-arbetstid-och-arbetsmiljo

Relaterade nyheter

Gävleborg, 2 januari 2017

Det behövs en debatt om arbetstiden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter