Nu satsar Region Gävleborg på länets tågtrafik

Lyssna

Gävleborg är och ska fortsätta vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Det ska gå att bo och verka i hela länet, både i stad och på landsbygden. Utbildning, service, infrastruktur och utvecklande fritid är viktiga tillgångar för alla invånare i Gävleborg. För klimatets och hälsans skull behöver fler människor ställa ifrån sig bilen och istället resa kollektivt till arbete, studier och fritid. En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att utvecklingen i Gävleborg ska vara långsiktigt hållbar.

Vi partier som utgör majoriteten i region Gävleborg arbetar för att förbättra utbud, kapacitet och robusthet inom tågtrafiken. Idag tog regionens Hållbarhetsnämnd beslut om att föreslå fullmäktige att förverkliga timmestrafik på både Ostkustbanan och Norra Stambanan från och med 2019. Varje timme på dagen ska ett tåg gå från Gävle till Ljusdal, från Hudiksvall till Gävle. Med detta beslut skapas förutsättningar för framtidens kollektivtrafik till gagn för klimatet, människorna och en hållbar utveckling i länet.  Karin Jansson (MP), regionråd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: