Överenskommelse om fortsatt majoritet i Region Gävleborg

Lyssna

Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommit fram till en samarbetsöverenskommelse för den kommande mandatperioden. Överenskommelsen innebär ett fortsatt fokus på grön omställning, klimatet och Nära vård. - MP fortsätter majoritetsstyret. Vi är nöjda med överenskommelsen i stort och vi vill fortsätta jobba för ett fossilfritt Gävleborg! säger Joann Ling, distriktsordförande.

Överenskommelsen utgår från partiernas syn på framtidens Gävleborg.  Ett Gävleborg som är ett modernt samhälle där alla människor har en hög livskvalitet, känner delaktighet i samhället och har inflytande över sin livssituation. Det är ett jämställt samhälle som präglas av tolerans och mångfald och är tillgängligt och inkluderande för alla. Det är ett samhälle där näringslivet är konkurrenskraftigt och hållbart, där hälso- och sjukvården är tillgänglig, trygg och säker och där ett rikt och tillgängligt kulturliv ges möjlighet att växa.

 

- Vi i majoriteten är övertygade om att ett miljömässigt hållbart samhälle är ett samhälle som är bättre för människor, säger Joann Ling. 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: