Miljöpartiets integritetspolicy

Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Miljöpartiet samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Miljöpartiet de grönas riksorganisation med organisationsnummer 802009-9811 (nedan kallat “Miljöpartiet”) hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Miljöpartiet samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Miljöpartiets integritetspolicy har tre huvudsyften:

  • Förklara hur den information som du delar med dig till Miljöpartiet används för att vi ska kunna ge dig största möjliga nytta av din kontakt med Miljöpartiet.

  • Säkerställa att du förstår vilken information som Miljöpartiet samlar in och vad vi med din tillåtelse gör – respektive inte gör – med den, samt hur länge vi kommer att spara den.

  • Tydliggöra Miljöpartiets ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet i enlighet med denna policy och gällande lagstiftning.

I korthet innebär denna policy

  • att Miljöpartiet hanterar dina personuppgifter för att kunna fungera som en demokratisk politisk medlemsorganisation,
  • dina personuppgifter aldrig kommer att säljas eller lämnas vidare till tredje part,
  • Miljöpartiet inte kommer att använda dina personuppgifter i kommersiellt syfte,
  • att du själv kan begära ett utdrag på de uppgifter Miljöpartiet har om dig samt att Miljöpartiet rättar eller slutar att hantera dina personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här

Denna policy reviderades senast: 2022-04-25