Ge en gåva

Lyssna

I valet 2014 var Miljöpartiets valbudget inte ens hälften så stor som Sverigedemokraternas och bara en tredjedel av Moderaternas. Hjälp oss nå fler.

Vissa har mer än andra. Hjälp oss att nå ut till fler.

Betalning via webben

Du kan själv välja vilket belopp du vill ge.

Betalning via mobilen

Skicka ett SMS med koden mpgåva följt av mellanslag och det engångsbelopp du vill skänka till 72980.
Exempel: mpgåva 20

SMS:et kostar ditt valda gåvobelopp (1-700kr) plus din vanliga kostnad för SMS-betalning.

Bli månadsgivare via autogiro

Du väljer ett månadsbelopp, från 25 kr.

Via plusgiro

Sätt in ditt bidrag på Plusgiro 53311-7. 
Märk betalningen "Donation".


Personuppgiftsbehandling

När du ger en gåva registreras du i Miljöpartiets medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PuL. Uppgifterna kommer bara att användas inom Miljöpartiet, eller för Miljöpartiets egna utskick med hjälp av leverantörer som Miljöpartiet samarbetar med.

Vi registrerar gåvor för att kunna redovisa stora gåvor enligt partiernas överenskommelse och för att kunna kontakta dig. Eftersom partierna kommer att bli mer beroende av andra intäkter än partistöd, kanske vi kontaktar dig med en förfrågan om ytterligare gåvor.

För gåvogivare registrerar vi alltid: Namn och Adress. I vårt gåvoformulär begär vi även e-post för att kunna kontakta dig, men det kan du välja bort. Om du vill kan du även ange telefon.

Efter att du gett din senaste gåva, behåller vi dina personuppgifter i ett år för att kunna ställa frågan om du vill ge en gåva igen.

Du har rätt att en gång årligen få information om vad vi har registrerat om dig och att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade. Det gör du från Partikansliet

Ansvarig för Miljöpartiets personuppgiftshantering är Miljöpartiet de gröna, riksorganisationen, organisationsnummer 802009-9811. Kontakt: Partikansliet

Personuppgiftsombud är Staffan Kuylenstierna.