Demokrati och medborgarinflytande

En förutsättning för ett öppet samhälle är att politiken är öppen och tillgänglig. Miljöpartiets Gnesta är en kommun som är bra på att fånga upp initiativ, rörelser och röster över hela kommunen. Vi behöver fler sätt att ge invånarna inflytande, särskilt de som bor utanför centralorten Gnesta.

Vi vill:

 

  • Utöka möjligheterna för invånarna att påverka.

Det innebär att vi vill behålla och utveckla möjligheten att lämna medborgarförslag och utvärdera fler sätt för enskilda föreningar eller privatpersoner att ges inflytande. Vi vill göra en översyn tillsammans med råd och medborgare om hur inflytandeformerna kan se ut i framtiden. 

  • Starta ett pilotprojekt för att införa medborgarbudgetar i Stjärnhov, Björnlunda och Laxne.  

Genom att ge invånarna makt över en budget och bestämma vilka investeringar som är viktiga i sin egen ort kan politiken bli bättre och engagemanget större. 

  • Att kommunfullmäktige och nämnder möter invånarna utanför kommunhuset. 

Under kommande mandatperiod ska offentliga sammanträden hållas även i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: