Budget 2023: En rättvis omställning

I en orolig tid behöver vi stötta dem som behöver samhällets stöd mest. Idag presenteras Miljöpartiet de Gröna i Gnestas budget för kommunen 2023, med en rad satsningar på hållbarhet, skola, landsbygd och demokrati. Vi sammanfattar den i fem punkter:

– Ett hållbart Gnesta anpassat för framtiden

– Stöd till de unga som behöver det mest

– Tryggare vägar till skolan

– Nya vägval för landsbygden

– Ökad insyn och delaktighet i demokratin

Budgeten innebär bland annat investeringar i tryggare skolvägar och satsningar på de elever i skolan som har mest behov av stöd. Vi satsar på grönska i tätorterna och kollektivtrafik på landsbygden, ökad insyn i politiken och minskade hinder för hållbart byggande. Det är i tider som dessa vi behöver stå starka tillsammans men utan att glömma att också se framåt.

Budgeten finns att läsa i sin helhet här:
https://drive.google.com/file/d/1HrSiEKhdLBCibUBdr-ZDBQyqVWPo27O9/view?usp=share_link

För mer information, kontakta:
Gustav Edman
Gruppledare Miljöpartiet i Gnesta
gustav.edman@mp.se
0733-800870

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter