Landsbygd & tätorter

Gnesta är en landsbygdskommun och hela Gnesta kommun ska blomstra genom stora och små åtgärder. I Miljöpartiets Gnesta är tätorterna mötesplatser och den omgivande landsbygden en plats för att leva och arbeta på. Vi behöver stärka stödet till boende, företagare och föreningar på landsbygden. Hela Gnesta ska leva.

VI VILL: 

 

  • Införa bredbandsgaranti.

Tillgången till bredband är helt avgörande för möjligheten att arbeta och leva på landsbygden. Kommunen behöver kunna garantera och mer aktivt verka för att alla kan få faktisk möjlighet att dra in bredband.

 

  • Utveckla den kommunala servicen i yttertätorterna.  

En mycket större del av kommunens service behöver finnas i Laxne, Stjärnhov och Björnlunda. Kommunen behöver ta fram fler lösningar för att använda befintliga offentliga lokaler, som till exempel nedlagda Laxne skola.

 

  • Att Gnesta kommun bildar ett landsbygdsråd. 

Kommunen behöver lyfta fram hur vi ska utveckla våra mindre tätorter med omgivande landsbygd för att fler ska vilja bo och verka där. Vi behöver utöka dialogen med byalag, intresseorganisationer, föreningar, företag och allmänhet för att få en gynnsam och positiv utveckling av hela Gnesta kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: