Demokrati & inflytande

Demokrati & inflytande

En förutsättning för ett öppet samhälle är att politiken är öppen och tillgänglig. Miljöpartiets Gnesta är en kommun som är bra på att fånga upp initiativ, rörelser och röster över hela kommunen. Vi behöver fler sätt att ge invånarna inflytande, särskilt unga personer och de som bor utanför centralorten Gnesta.

Vi vill:

Förbättra insynen i de politiska nämnderna.
Vi vill se ett ökat deltagande och bättre insyn i den kommunala politiken. Återinför möjligheten att allmänheten ska kunna ställa frågor utan att föranmäla dem och påbörja livesändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Öka inflytandet för barn och unga i samhällsbyggandet.
Under mandatperioden vill vi ta fram fler satsningar på att öka barn och ungas möjligheter att komma till tals och vara delaktiga i frågor som rör den kommunala samhällsbyggnaden, till exempel inom stadsplanering, anläggning av parker och lekplatser, nybyggnationer av skola och förskola med mera. Genom att barn och unga tidigt får vara engagerade och delaktiga skapar vi förutsättningar för framtidens demokrati.

Skapa ett pilotprojekt med medborgarbudgetar i Stjärnhov och Björnlunda.
Genom att ge invånarna makt över en budget och bestämma vilka investeringar som är viktiga i sin egen ort kan insatserna bli bättre och engagemanget större. Gnesta ska avsätta en särskild summa pengar som ska gå till insatser och investeringar som tas fram tillsammans med engagerade medborgare i Björnlunda och Stjärnhov.

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter