Kultur & fritid

Kultur & fritid

Gnestas starka kulturliv och föreningsliv är en stor del till varför Gnesta är en så levande ort. Miljöpartiet de grönas politik för fritiden och kulturen bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kulturen på jämlika villkor. Så är det inte idag. Särskilt ungas engagemang och kulturutövande behöver ges bättre förutsättningar i Gnesta, där vi vill se fler satsningar kring en meningsfull fritid för barn och unga.

Vi vill :

Stärka arbetet med kultur för barn och unga
Vi behöver fler satsningar kring en meningsfull fritid för barn och unga med fokus på kultur. Kommunen bör ge bättre förutsättningar för föreningar att starta och driva verksamhet där eget skapande ska stå i centrum. Det bör finnas fler särskilda bidrag till kulturverksamhet som bygger på ungas egna initiativ.

Starta en fritidsbank
Fritidsbanker som erbjuder gratis utlåning av sport- och friluftsutrustning är en investering för bättre hälsa och minskad resursanvändning. Det ger fler möjlighet att idrotta och uppleva naturen. Vi vill att kommunen under kommande mandatperiod arbetar för att en fritidsbank eller annan liknande lösning etableras i Gnesta.

Säkra ett jämställt föreningsstöd
Det finns många exempel i landet där det offentliga stödet till föreningslivet visat sig missgynna kvinnor. Miljöpartiet vill utreda och skapa riktlinjer så att investeringar, föreningsbidrag och tillgång till lokaler fördelas jämställt.

Öka tillgängligheten till natur och friluftsliv
Gnesta är en kommun med goda möjligheter för friluftsliv och behöver förbättra arbetet med att göra fler områden tillgängliga för allmänheten. Vår natur och vårt kulturlandskap ska lyftas genom bättre information och kommunen ska ha en tjänsteperson med uttalat ansvar för frågor inom friluftsliv. Naturturism ska finnas med som en strategisk fråga i näringslivsprogrammet.

Nyheter på Kultur & Fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter