Landsbygd & tätorter

Landsbygd & tätorter

Gnesta är en landsbygdskommun och vi vill göra det lätt att bo, arbeta och studera där man vill – i landsbygd såväl som tätorter. För att det ska vara möjligt krävs att samhället garanterar en grundläggande nivå av samhällsservice och välfärd som gäller för alla, oavsett var du bor. Vi kommer arbeta för att öka möjligheterna och friheten för alla som bor i Gnesta kommun genom att säkerställa bra bredband, bostäder, samhällsservice och tillgång till kollektivtrafik.

Vi vill :

Stärka arbetet för bättre bredband på landsbygden
Landsbygdens utveckling i Gnesta hämmas idag kraftigt av bristande täckning av såväl fast som mobilt bredband. Gnesta kommun behöver nu göra ett omtag för att hitta nya vägar framåt och avsätta resurser för att kunna göra det arbetet effektivt. Kommunen ska ha en särskild tjänst som bredbandssamordnare.

Ta fram nya riktlinjer för hållbart byggande på landsbygden
Det är idag alltför svårt att bygga nytt på landsbygden i Gnesta, ofta på grund av snäva tolkningar av översiktsplanen. Gnesta kommun bör underlätta för de personer som vill bygga boenden för en hållbar livsstil och se över översiktsplanens begränsningar.

Utveckla Hållsta som tätort
Under de senaste åren har Hållsta utanför Gnesta tätort fått allt fler fastboende. Samtidigt saknas flera grundläggande saker som kollektivtrafik och gång- och cykelvägar till Gnesta centrum. Vi vill se en satsning på bättre kommunikationer till Hållsta och en tydlig plan som kan ge tätorten möjligheter att utvecklas.

Bidra till pilotprojekt med moderna lösningar för kollektivtrafik på landsbygden
Gnesta kommun behöver driva på för att få fler nytänkande lösningar för kollektivtrafiken. Idéer som flexibla tidtabeller, utvecklad anropsstyrning eller självkörande linjer behöver testas och utvärderas tillsammans med användarna.

Göra en ödehusinventering
Idag finns ett stort antal tomma hus i kommunen, som skulle kunna vara en resurs för fler invånare och besökare i Gnesta. Vi vill att kommunen gör en ödehusinventering och kontaktar ägarna till fastigheter med information om hur de kan hyra ut, sälja eller hitta nya användningsområden för sina fastigheter.

Nyheter på Landsbygd & tätorter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter