Biologisk mångfald

Lyssna

Vi människor har en enorm förmåga både till att förstöra och att ställa till rätta. Men det finns en sak som vi inte kan reparera eller återställa – det är förlorade livsformer.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen arbetar så att den biologiska mångfalden främjas.
  • Skydda havets grunda vikar mot båttrafik och föroreningar.
  • Minska utsläppen av ämnen som göder vattnet.
  • Förbättra djuromsorgen i Slottsskogens zoo och ta bort de arter som inte trivs.

Hoten mot arter i Sverige är inte att någon människa handgripande tar livet av dem, utan att vi istället tar arternas livsutrymme i från dem. Till exempel genom asfaltering och skövling av skog. När arterna lever på mindre livsutrymme än deras behov, uppstår genetisk försämring, inavel i kombination med begränsade möjligheter att söka skydd och föda.

För att lösa detta problem krävs mycket kunskap om naturen i Göteborgs. Naturområderna där vi har hotade arter måste skötas på rätt sätt och vara stora nog för arterna att leva och föröka sig. Inte minst gäller det havet, där många av våra hotade arter lever.

Vid planering för byggnationer av hus och annan grundläggande stadsuppbyggnad måste vi ta stor hänsyn till våra grönområden för att skapa större och livskraftigare boendeområden i staden.

Det innebär att nybyggnation och annan utbyggnad i huvudsak måste ske på redan utnyttjad mark. Till exempel gamla industriområden och nerlagda parkeringsplatser.

Göteborgs huvudsakliga mål är att säkra våra intäkter av råvatten från Göta älv. Med ett ständigt arbete för att förbättra miljön i älven kommer vi förhoppningsvis kunna bada där framöver som våra mor- och farföräldrar gjorde.

Om vi lyckas vårda den biologiska mångfalden i Göteborg så har vi uppnått något fantastiskt. Kan vi lämna ifrån oss ett Göteborg med fiskrika, praktfulla skogar och giftfria sädesfält så skänker vi morgondagens barn den finaste gåvan av alla.

Läs mer om våra åsikter kring den biologiska mångfalden i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: