Ekonomi

Miljöpartiet arbetar för en långsiktig och hållbar ekonomi. Göteborg Stads ekonomi är ett verktyg för att, inom de ramar som naturen sätter, förbättra människors sociala möjligheter och stärka naturens framtida ramar.

Miljöpartiet vill

  • Stärka och utveckla ett hållbart näringsliv.
  • Att staden ska ställa sociala, etiska och miljömässiga krav vid upphandlingar.
  • Investera i en långsiktigt hållbar infrastruktur.
  • Tydligare prioritera förskolelokaler.

Näringslivet är en avgörande part för ett hållbart Göteborg och politiken kan bidra med att stärka hållbara lösningar i området. Näringslivet bidrar med ekonomisk styrka för staden och måste ses som en avgörande nyckel i omställningsarbetet.

Göteborg har under de senaste åren haft ett kraftfullt ekonomiskt läge med minskad arbetslöshet och högkonjunktur. Vi har använt detta för att höja utbildningsområdets ekonomiska ramar med runt 800 miljoner kronor. Samtidigt har vi genomfört ett stort antal miljöprojekt och investeringar för en bättre grund att stå på för framtiden. Staden ska stärka jämlikhetens kärna genom omfattande investeringar i förskola, skola, äldreomsorg och boende med särskild service. Ju starkare investeringar staden klarar i dessa, desto mindre kostnader har samhället på sikt. Vi har investerat tungt i förskolelokaler och barngrupperna har minskat under mandatperioden 2014-2018, men ambitionsnivån behöver öka ytterligare. Staden behöver fortsätta hitta kloka lokallösningar för mer flexibla då åldersgrupperna kommer och går i vågor.

Den största ekonomiska risken vi står inför i dagsläget är den globala uppvärmningen. Staden måste bidra till att möta denna både internationellt och lokalt, genom att bidra med så låga utsläpp som möjligt och kompensera där det går. Lokalt måste vi anpassa stadsplaneringen för att möta ett mer extremt väderläge. Klimatkrisen, lämnad olöst, kommer även att innebära att de migrationsströmmar vi ser i världen kommer att fortsätta öka. Det ställer högre krav på oss som stad att förbereda ett hållbart mottagande.

Göteborg är internationellt känt för arbetet med gröna obligationer, där vi fått till goda lånemöjligheter för staden genom att investera hållbart. Vi behöver nu gå vidare med att utveckla arbetet för en bättre koppling mellan miljö- och ekonomistyrning. Staden står inför stora investeringar och det hållbarhetsarbete vi drivit gör det lättare att få till dem.

Vi föreslår ingen förändring av skatten. Kommunal skatt betalas lika av andra till skillnad från statlig skatt som är progressiv. I grund och botten anser miljöpartiet att den progressiva skatteskalan är att föredra framför en platt skatt. Därför är statlig skatt och avgifter som väger tyngre för de med högst inkomster, samt beskattning av företag och enskilda som har hög miljöbelastning, ett vassare verktyg än kommunal skatt.

Stadens bolag är goda verktyg att använda i samklang med den övriga kommunala ekonomin och kan inte ses som enskilda verksamheter.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: