Ekonomi

Lyssna

Miljöpartiet arbetar för en långsiktig och hållbar ekonomi. Vi är positiva till en politik som vårdar vad vi har istället för att fortsätta jaga efter en overklig värld där resurserna aldrig tar slut.

Foto Alexander Hansen

Miljöpartiet vill

  • Att taxor och avgifter sätts så att de uppmuntrar ett hållbart beteende.
  • Att kommunen verkar för möjlighet till progressiv kommunalskatt.
  • Att man skapar möjlighet för en större långsiktighet i stadsdelsnämndernas planering.
  • Att Göteborg arbetar för ett hållbart samhälle, lokalt och globalt, genom att ställa krav vid upphandlingar.

Klassisk ekonomi tar inte hänsyn till miljökonsekvenser i den värld vi lever i. Det innebär att fel priser sätts på varor och tjänster. Idag är det i de flesta fall helt gratis att förorena och förgifta Göteborg. Men i verkligheten är det inte alls gratis. För att uppmuntra till ett hållbart samhälle strävar Miljöpartiet i Göteborg efter att införa taxor och avgifter, till exempel inom avfalls- och trafikområdet.

På ett liknande sätt tar inte den klassiska ekonomin hänsyn till att de ekonomiska resurserna ser olika ut för människorna i Göteborg. Vi vill att fördelningen av resurserna i staden inte ska missgynna kvinnor eller män som grupp. Utan delas jämlikt.   

Miljöpartiet har länge varit företrädare för 35 timmars arbetsvecka. En förkortad arbetstid ser vi som en nödvändighet, inte en lyx. Det leder till en temposänkning i våra liv och i vår konsumtion, vilket i sin tur leder till besparingar av brukandet av vår jord och mänskliga resurser.

I Göteborg vill vi minska de ekonomiska klyftorna i staden. Vi vill införa progressiv kommunalskatt, vilket innebär att personer med högre inkomst också betalar en högre skattesats än de med lägre inkomst.

Göteborgs Stad gör årliga stora inköp av tjänster och varor. Det är viktigt att Göteborg jobbar för långsiktig hållbarhet vid inköp och tar ekologisk, social och etisk hänsyn. 

Läs mer om vår syn på ekonomi i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: