Allt bättre kvalitetsarbete på skolor i Göteborg

Lyssna

Ett ord som skolkommunalrådet Karin Pleijel brinner för är analys. Möjligen ett trist ord, men analys är en av de viktigaste grunderna för att göra rätt saker på rätt skola. Därför blir hon extra glad av Göteborgs stads uppföljningsrapport som visar att skolsektorn blir allt bättre på just analys och systematiskt kvalitetsarbete.

Karin Pleijel har drivit på för att se till att det systematiska kvalitetsarbetet stärks i skolorna. Det handlar om att varje skola ska analysera vad det är som fungerar bra och vad som behöver förbättras, hur det ska gå till och vilket stöd skolan kommer behöva för att få bättre kvalitet eller lösa de problem som kvarstår att lösa. De går endast att lösa om orsakerna har analyserats systematiskt.

- Inget problem ska falla mellan stolarna i skolans värld. Därför är det systematiska kvalitetsarbetet så viktigt för att se till att allt tas om hand, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Inom gymnasieområdet har analys och systematiskt kvalitetsarbete varit i fokus sedan 2015, där har resultaten ökat med tre procentenheter tre år i rad.

- Vi gjorde ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 särskilt i gymnasiet. Det är min bild att det, har spelat roll för den goda utvecklingen inom gymnasieskolan, säger Karin Pleijel.

Hon kommer nu arbeta för att driva på samma utveckling inom grundskolan i sin nya roll som ordförande för grundskolenämnden.

Uppföljningsrapporten som sammanställts av stadsledningskontoret visar dock att skillnaden i resultat mellan stadens skolor är allt för hög.

- Det är fortfarande skrämmande stor ojämlikhet i skolans värld. Men steg för steg ska vi få en bättre skola. Ett mycket målmedvetet arbete pågår för att vända utvecklingen på våra mest utsatta skolor, säger Karin Pleijel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: