Allt fler klarar gymnasiet i Göteborg

Lyssna

Allt fler klarar gymnasiet. Trenden är tydlig sedan 2014. Det visar den senaste uppföljningsrapporten från utbildningsnämnden.

Karin Pleijel tog över rollen som skolkommunalråd 2014. Sedan dess har andelen elever som tog gymnasieexamen ökat stadigt från läsåret 2014/15 då 72,9 procent tog examen till 79,0 procent som tog examen läsåret 2016/17.

 - Det känns fantastiskt roligt! Vi har jobbat hårt för att vända skolresultaten. Även om det är många kvar tills vi är nöjda är detta på rätt väg. Men vi ger oss inte, vi vill att alla ska klara gymnasiet, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Karin Pleijel är stolt över det arbete som skolorna genomfört och att kommunledningen kunnat skapa bättre förutsättningar för skolan.

- En fullbordad gymnasieexamen är en viktig förutsättning för att kunna lyckas väl i framtiden. Vi har envist fokuserat på att det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till att ingen elev ska hamna mellan stolarna, det är en av delarna som jag bedömer har gett resultat, säger Karin Pleijel.

2016 gav kommunstyrelsen också ett tillskott på 30 miljoner kronor för att se till att fler klarar skolan.

- Då ökade elevpengen och rektorerna fick mer utrymme att jobba förebyggande och åtgärdande, säger Karin Pleijel.

I praktiken innebär det att behov av stöd uppmärksammas tidigare, att vissa skolor haft möjlighet att mer intensivt vända oro till trygghet och att elevhälsan kunnat förstärkas.

- Många skolor arbetar mer tydligt med kollegial samverkan, där elevens kunskaper och utvecklingen av undervisningens kvalitet är i centrum. Att lärare har tid och stöd för att fokusera på undervisningen, som är skolans kärnuppdrag, har i många studier visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna skall lyckas.

Det har även blivit beslutat att Karin Pleijel ska leda den nya grundskolenämnden. Tord Karlsson (S) kommer ta över ordförandeskapet i Utbildningsnämnden, som ansvarar för gymnasieskolan. Karin Pleijel har lett Utbildningsnämnden sedan efter valet 2014.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: