Barngrupperna ska successivt minska redan till hösten

Lyssna

Redan i höst inleds arbetet med att minska barngrupperna. Kommunstyrelsen beslutade satsa 15 miljoner kronor för att kunna anställa mer personal i förskolan redan under hösten.

- Barngrupperna är för stora, men vi har kraftsamlat i hela staden för att göra förskolan till en god och pedagogisk miljö för barnen och samtidigt göra jobbet mer attraktivt. Och nu gör vi ännu mer, säger en stolt Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

I rödgröna ledningens budget föreslogs 50 miljoner kronor för att minska barngrupperna nästa år. Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att skjuta till ännu mer pengar för att snabba på arbetet med att minska barngrupperna i förskolan.

- Vi vet att det är svårt att finna personal, men när vi nu storsatsar på förskolan hoppas vi att alla förskolor blir till den stimulerande arbetsplats som det kan vara. Det är ett oerhört viktigt arbete så personalen måste få en rimlig arbetsmiljö, säger Karin Pleijel.

Därutöver har stadsdelarna kraftsamlat för att ansöka så mycket statliga pengar som möjligt. Stadsdelarna har ansökt om 98 miljoner kronor för att snabbare kunna anpassa barngruppernas storlek utifrån barnens behov. Totalt kan det bli närmare 150 miljoner kronor. 

I praktiken kan det innebära mer än en halv tjänst per förskola. Bristen på utbildad personal är i dagsläget en svårighet, men när förskolemiljön blir mer attraktiv av färre barn i grupperna, kan det locka fler att vilja jobba i förskolan. I juni blir det klart hur stort det statliga bidraget blir som går till Göteborg.

För att uppnå Skolverkets riktlinjer för önskat antal barn i barngrupperna skulle det krävas en satsning på cirka 300 miljoner kronor per år. Det är dock inte möjligt att göra allt på en gång.

- Men steg för steg ska barngrupperna minska. Vi ökar satsningen för varje år, säger Karin Pleijel.

Under 2019 och 2020 föreslår rödgröna ledningen att de 50 miljonerna utökas till 60 miljoner 2019 och 70 miljoner 2020. En stegvis ökning. 

Förskolor i Göteborg uppmuntras dessutom att inspireras av den så kallade Kungsbackamodellen, en modell som även finns i Borås. Den innebär att man utnyttjar befintliga lokaler bättre och ser till att barnen får vistas mer ute. Men framför allt handlar den om att förskolorna omorganiseras så att barnen får färre relationer att bygga upp då barngrupperna kan delas upp då flest barn är på plats. Det innebär att förskollärarnas pedagogiska arbete koncentreras till dagtid och då kan barngrupperna vara mindre.

Generellt sett har barngruppernas storlek minskat i hela landet. Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu, visar Skolverkets senaste statistik. Det gick i genomsnitt 15,9 barn i en barngrupp 2016 jämfört med 16,7 barn 2015. 

Även i Göteborg minskar barngrupperna. I dag är det i snitt 17 barn per avdelning på förskolorna i Göteborg, en minskning från 17,7 år 2012.

Satsningarna i kompletteringsbudgeten klubbades i kommunstyrelsen och går igenom under förutsättning att den rödgröna ledningens budget för nästa år går igenom i kommunfullmäktige nästa vecka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: