De borgerliga partierna försvårar arbetet med hedersrelaterat våld

De borgerliga partiernas snåla budget innebär att Göteborgs Stad inte fullt ut kan komma åt hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga. Den slutsatsen drar de rödgrönrosa partierna från Amandakommissionens slutrapport och vill därför få fram hur mycket pengar som saknas och att verksamheterna får det som behövs.

"Det är dags att gå från ord till handling i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck" Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet.

Amandakommissionens slutrapport lyfter en rad brister i Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. I rapporten framgår att handlingsplaner och arbetsmetoder finns, men att socialtjänstens pressade situation omöjliggör att de når full effekt. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill ha reda på hur mycket extra personal och resurser som behövs. Partierna vill även att rapportens rekommendationer tas med i stadens plan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Det är dags att gå från ord till handling i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och rapporten innehåller många oroväckande exempel. För att göra verklig skillnad för barnen krävs resurser så att rekommendationerna kan inarbetas i de planer vi redan har. Det säger Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet.

Rapporten visar att det finns mycket kompetens och bra planer i staden men de blir inte alltid verklighet. Det beror framför allt på socialsekreterarnas situation. De är för få, för pressade och det är för stor personalomsättning. Den kompetens i frågorna som finns i staden kommer inte till sin fulla rätt.

– De borgerliga partiernas nedskärningar och deras generella mål att minska personalstyrkan är katastrofalt för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. En försvagad socialtjänst och neddragningar i skola och fritidsverksamhet är det sista arbetet behöver, säger Grith Fjeldmose, kommunalråd i opposition för Vänsterpartiet.

De rödgrönrosa föreslår en satsning på socialtjänsten för att kunna trygga tillgången på socialsekreterare, behålla dem, ge dem tid att hinna göra sitt jobb och inte bränna ut sig. I budgeten för 2020 ville de rödgrönrosa partierna satsa 20 miljoner för att bland annat utöka stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt på ökad kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck i elevhälsan.

-Vi rödgrönrosa har kontinuerligt lagt förslag om att stärka arbetet mot våld i Göteborg, både med specifika satsningar på utbildning och upptäckt och med förstärkningar i personal och budget. Det gäller att ta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck på allvar, och det innebär att satsa pengar på att arbeta mot det, säger Stina Svensson , gruppledare för Feministiskt initiativ.

Det finns mycket i rapporten som är bekymmersamt. Det är tydligt att tillgången till hjälp inte är jämlik utan varierar både mellan och inom stadsdelar. Uppföljningen är bristfällig både i individuella ärenden och på övergripande nivå vilket gör att utsatta barn riskerar att fortsätta fara illa.

Alla förslag från de rödgrönrosa som behandlas av kommunstyrelsen onsdag 6 maj.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: