Elprylar innehåller för mycket farliga kemikalier

Lyssna

Elektriska lågprisprodukter som hörlurar, leksaker och vissa lampor innehåller för mycket kemikalier. - Det är skandal att branschen inte håller bättre koll, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Miljöförvaltningarna i de fyra storstäderna Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg har gjort en gemensam undersökning av vad elektriska lågprisprodukter innehåller för kemikalier.

- Resultatet är oroväckande, anser Ulf Kamne.

42 procent av varorna innehöll halter av kemikalier som överskred gränsvärdet. Det handlar om miljö- och hälsofarliga ämnen som bly, kadmium och ftalater.

Bly kan finnas i lödningar på kretskort och kan orsaka skador på nervsystemet och är skadligt för miljön. Kadmium kan orsaka benskörhet och skador på njurarna och är miljöskadligt. Vissa ftalater och klorparaffiner som kan finnas i exempelvis kablar kan skada möjligheten att få barn och är misstänkt cancerframkallande och skadliga för vattenlevande organismer i naturen.

- Det är oacceptabelt att branschen inte följer de lagar som finns för kemikalier. Ansvaret ligger hos de som tillverkar och säljer olika elektriska produkter. Det är svårt för allmänheten att hålla koll, säger Ulf Kamne.

Det finns även ny forskning som indi­kerat att den som utsätts för ftalater har högre risk att få diagnoser för beteende-och motoriska funktionsnedsättningar, till exempel adhd. Och djurförsök har visat att vissa ftalater kan påverka hormonsystemet och försämra fortplant­ningsförmågan.

Göteborgs stad arbetar aktivt med att minska mängden giftiga kemikalier, särskilt i miljöer där barn vistas eftersom de är särskilt känsliga. I förskolan arbetar man med att få en så giftfri förskola som möjligt. Det handlar om att se över och minska användningen av kemikalier i elektriska produkter, leksaker, textilier, pysselmaterial, städmaterial och annat.

- Vi behöver ett mer giftfritt samhälle, särskilt för barn. Därför hoppas vi att branschen nu tar krafttag, säger Ulf Kamne.

Anledningen till att kemikalier har större potential att orsaka skada hos barn är att deras kroppar är under utveckling. Även mycket små koncentrationer kan då ha stor påverkan.

Dessutom utsätts barn för kemikalier i högre grad än vuxna. Deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt. Man har också kunnat se att kemika­lier kan tas upp direkt genom huden hos barn. De handskas även med varor på ett annat sätt än vad vuxna gör. Att exempelvis tugga på leksaker kan göra att barnet får i sig skadliga kemikalier från leksaken. De får även i sig damm som kan bestå av kemikalier från leksaker, textilier, elektriska produkter och andra varor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: