Fler än 80 lärare kan anställas i Göteborg

Lyssna

En miljard ska gå till att få en mer jämlik skola, enligt regeringens beslut. För Göteborgs del kan det räcka till fler än 80 lärare. - För varje skola som får möjlighet att anställa fler lärare blir det här en oerhört viktig satsning, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Göteborgs stad ska få möjlighet att söka 41,5 miljoner kronor extra till skolan i år. Det är en del av regeringens långsiktiga satsning på sex miljarder fram till år 2020 för att få en jämlik skola. Pengarna ska gå till att stärka undervisning och elevhälsa.

- Om eleverna får mer tid med sina lärare och får tillgång till en väl fungerande elevhälsa ökar deras möjlighet att klara skolan, säger Karin Pleijel.

Hon har jobbat i många år som lärare och har sett de ökande behoven i skolan på nära håll.

- Vi vet att den som är rädd, hungrig eller mår dåligt har svårt att klara sig bra i skolan. Därför måste skolan ha ett helhetstänk runt hela elevens välmående. Med den här satsningen får skolorna bättre möjligheter att klara hela sitt uppdrag, säger hon.

Elevhälsan måste få bättre möjligheter att både jobba förebyggande och med akuta insatser, anser hon, då får eleverna lättare att klara sig i skolan och utveckla sin potential.

Pengarna har fördelats mellan kommunerna utifrån faktorer som föräldrars utbildningsnivå, inkomst och invandring till kommunen. Det är ett av förslagen från Skolkommissionen som Gustav Fridolin tillsatte för att skapa en stabil grund för utvecklingen inom skolan.

- Att först tillsätta en brett sammansatt Skolkommission och sedan genomföra deras förslag – det är ett ovanligt klokt sätt att vända utvecklingen i skolan, så att det också håller på lång sikt. Det är så vi steg för steg kan skapa en mer jämlik skola.

Tanken är att år 2020 ska budgeten för undervisning och elevhälsa ska kunna öka med omkring 20 procent för de kommuner som får de största bidragen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: