Fler bostäder på gång i utsatta områden

Lyssna

Bostadsbyggandet snabbas på i utsatta områden med Bostad 2021-projektet. Nära 2000 bostäder är på gång. Av dessa är 450 bostäder på gång i Bergsjön. Detaljplaner är på väg att antas även i Tynnered och Gårdsten.

- Steg för steg försöker vi hålla borta bostadsbristen, säger Ulf Kamne, kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Bostad 2021 är ett projekt som startade för att bygga 7000 extra bostäder fram till år 2021, utöver det vardagliga byggandet. Det skulle också byggas på ett särskilt sätt för att snabba på byggandet. Ett arbetssätt som regeringen intresserat sig för och därför kan bli modell för hur bostadsbyggandet kan snabbas upp i hela landet.

- Det har varit ett hårt arbete att få till de nya arbetssättet i Bostad 2021-projektet, därför är jag glad om det kan påverka övriga Sverige, säger Ulf Kamne.

Nu är de flesta detaljplanerna inom Bostad 2021 i sluttampen och flera nya bostäder har redan börjat byggas, bland annat på Hisingen och i Kortedala. Detaljplaner har även antagits i Biskopsgården.

- De nya bostäderna ska inte bara bygga bort bostadsbristen utan också bidra till ett bättre Göteborg, säger Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden och pekar på att nästan 2000 av bostäderna ligger i Göteborgs särskilt utsatta områden.

Nu är en detaljplan för 300 bostäder i Bergsjön på väg att antas. Här kommer det att byggas 200 bostadsrätter och 100 hyresrätter i samarbete med nätverket jagvillhabostad.nu

- I de utsatta områdena har det tidigare varit svårt att hitta någon som vill bygga. Men nu finns det ett stort intresse bland byggarna. Det är härligt att se att vi är så många aktörer som arbetar för att bryta segregationen. Då är det extra värdefullt att det byggs så mycket.

Förutom de snabba bostäderna i BoStad 2021 planeras det för ytterligare 1 000 bostäder i Göteborgs särskilt utsatta områden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: