Göteborg behöver skyddas bättre mot värmeböljor

Lyssna

Göteborg upplever som hela landet den varmaste sommaren som någonsin uppmätts. Klimatförändringarna påverkar oss här och nu. De som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter är barn, sjuka och äldre. Det har blivit än mer tydligt att Göteborg behöver skyddas bättre mot värmeböljor. Miljöpartiet vill därför ha en handlingsplan mot värmeböljor och skärpa åtgärderna mot orsakerna till klimatförändringarna.

Forskare har nu visat att torkan och värmeböljan har sin grund i klimatförändringarna. Torkan har lett till att skogsbränder sprids i våldsam fart, skördar uteblir, människor lider i värmen ochhar fått fly hals över huvud från sina hem när skogsbränderna spridits och stora ekonomiska värden har gått förlorade. Det kostar samhället miljardbelopp att ta hand om konsekvenserna.

- Värmeböljor är extra svåra för sjuka och äldre. Därför är det oacceptabelt att vi inte har bättre beredskap för att möta värmeböljor och klimatförändringar i stort, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd i Göteborg.

Värmeböljor kan vara skadligt för hälsan. De som haft hjärtinfarkt löper större risk att avlida i samband med en värmebölja. Även personer med psykiatriska sjukdomar och lungsjukdomar får ökad dödsrisk. Den värmebölja som pågår nu kan innebära 400 fler dödsfall än normalt. Även gravida riskerar att förlossningar sätter igång för tidigt.

Trots hälsorisken finns inte klimathotet och värmeböljan med bland det som ska prioriteras i Göteborgs stads plan för kris- och beredskap. En del av klimatförändringarnas konsekvenser finns med i kommunens analys av de risker som Göteborg kan hamna i, däribland extremväder som stormar och värre skyfall. Dock inga prioriterade åtgärder. Och värmeböljan nämns inte.

- Vi i Miljöpartiet vill därför höja beredskapen och ta fram en plan mot effekterna av värmeböljor, säger Ulf Kamne.

Han menar att det är nödvändigt att se över så att äldreboenden och skolor inte ska bli för varma. Det kan behövas minst ett rum med AC på varje äldreboende för dem som ligger i största riskzonen, andra kan behöva markiser och mer träd, som ger den bästa och mest trivsamma skuggan och en naturlig nedkylning. Mer grönska och våtmarker bidrar också till att öka markens förmåga att hålla kvar vatten under torra perioder.

Fjärrkyla är också en lösning som kan underlätta på sikt. Miljöpartiet anser också att det är nödvändigt att säkra elsystemet, så att värmen inte kan leda till kollaps. Dricksvattenförsörjningen måste också säkras.

- Att stoppa huvudet i sanden och vänta kommer bli mycket dyrt. Klimatet har konsekvenser både nu och i framtiden, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Karolina Skog säger att Miljöpartiet driver på för att höja det generella statsanslaget för att klimatanpassa Sverige, samt att stärka insatserna för att säkra dricks- och grundvatten.

- Alla kommuner och landsting behöver en plan för att både förebygga och hantera värmeböljor. Alla behöver höja beredskapen. Vi måste säkerställa att skolor, sjukhus, äldreboenden har en dräglig inomhusmiljö och använder grönska för att dämpa hettan, säger Karolina Skog.

Samtidigt som man måste skydda och klimatanpassa anser Miljöpartiet att den främsta och mest nödvändiga insatser är att minska utsläppen som orsakar klimatförändringarna. Miljöpartiet har därför tagit fram en klimatfärdplan med konkreta förslag att ta genomföra.

- Ingen kan blunda längre. Vi måste minska flygandet och bilåkandet, ställa om byggsektorn till att bli mer klimatsmart och se till att alla verksamheter minskar sina klimatutsläpp. Nu måste vi alla hjälpas åt, säger Karolina Skog.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: