Göteborg får lokalt klimatråd

Tack vare en motion från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ införs nu ett lokalt klimatråd som ska hjälpa staden att lägga in en överväxel i klimatarbetet. Klimatrådet ska bestå av experter från akademin med bred kompetens inom hållbar utveckling.

Efter en långdragen förhandling finns nu en bred politisk enighet för att införa ett lokalt klimatråd. Klimatrådet ska analysera och föreslå framåtsyftande åtgärder som ger stor klimatnytta för staden. Rådet ska bestå av fem till sju forskare och arbeta självständigt gentemot stadens politiker och tjänstepersoner.

– Vi måste skynda på klimatomställningen och behöver fler granskande ögon på kommunens arbete. Vi hade önskat en skarpare formulering kring rådets fristående ansvar för att granska politiken, men är ändå glada att vi lyckats få en majoritet för att införa ett lokalt klimatråd, säger Karin Pleijel oppositionskommunalråd för Miljöpartiet.

Att införa ett lokalt klimatråd finns med som en av åtgärderna i rapporten “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?”, som beskriver vad Göteborg behöver göra för att klara sin del av Parisavtalet för att klara 1,5-gradersmålet. Staden signerade 2020 ett kontrakt för att bli en av EU:s 100 första klimatneutrala städer och har ett miljö- och klimatprogram med mål om nollutsläpp av klimatgaser senast 2045. Rådets slutsatser ska presenteras i en årlig rapport. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att sköta det praktiska kring att inrätta rådet.

–  För att klara klimatkrisen måste vi i politiken våga fatta obekväma beslut. Rådet kommer skapa en bättre förståelse för vad som är nödvändigt, säger Grith Fjeldmose, oppositionskommunalråd Vänsterpartiet.

Rådets sammansättning ska spegla de tre hållbarhetsaspekterna: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, samt att  allmänheten ska kunna ta del av rådets arbete genom en öppen rapport

–  Det har varit viktigt för oss att rådet beaktar även socioekonomiska faktorer i klimatomställningen.  Med rätt åtgärder kan vi både öka jämlikheten och jämställdheten,  och få med alla i staden i klimatomställningen, säger Stina Svensson, gruppledare Feministiskt Initiativ.

Yrkade till kommunstyrelsen

Förslaget om klimatråd till kommunfullmäktige.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: