Klimatråd som ska granska Göteborgs klimatpolitik klart

Göteborgs har fått råd som ska granska klimatpolitiken

Miljö- och klimatnämnden beslutade idag om vilka experter som ska ingå i Göteborgs lokala klimatråd. Dessa experter ska vara ett stöd politikerna att fatta tillräckliga beslut för att nå klimatmålen. Bland de utsedda finns kända forskare som Thomas Sterner, miljöekonom vid Göteborgs universitet och Frances Sprei, docent vid avdelningen Fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola.

Miljöpartiet har varit pådrivande för ett klimatråd. Så här kommenterar Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna i Göteborg att klimatrådet nu är på plats:

– Äntligen, vi har drivit på hårt för ett klimatråd. Göteborg behöver utomstående ögon som granskar kommunens klimatarbete. Klimatperspektivet måste genomsyra alla politikområden, säger Karin Pleijel, oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna.

Senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar att det är bråttom. Utsläppskurvorna för koldioxid måste börja vända neråt senast 2025. På nationell nivå finns det klimatpolitiska rådet som en del av det övergripande ramverket. Det är en grupp av oberoende experter som utvärderar och hjälper den nationella politiken att fatta tillräckliga beslut för att klara klimatmålen. Nu tillsätts ett liknande råd på lokal nivå. Göteborgs Stads klimatråd ska självständigt analysera hur stadens klimatmål kan nås med tydligt fokus på att föreslå och värdera effektiva åtgärder.

– Det är nu vi har chansen att stoppa klimatförändringarna. Vi måste växla upp klimatarbetet ordentligt. Att fortsätta med “business as usual” är inget alternativ. Klimatrådet kommer att bli en extra sporre för samtliga partier att agera, säger Karin Pleijel (MP).

Personerna i klimatrådet har teknisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kompetens. Tillsammans täcker de kunskapsområdena nationalekonomi, styrmedel, miljösystemanalys, livscykelanalys, trafik, bebyggd miljö, psykologiska och socioekonomiska aspekter på klimatomställning samt kommuners rådighet och arbetssätt. Minst en gång varje år ska klimatrådet återrapportera sina förslag till politiken.

Handlingarna finns här:
Ärendet
Namn på de som är med
Reglemente för rådet

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter