Göteborgs klimatarbete hissades av klimatexperter i Almedalen

Lyssna

Städerna står idag för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Det är städerna som kraftigt måste minska sitt klimatavtryck. Göteborg ligger dock i framkant, vars klimatarbete hissades i Almedalen.

Gediget. Imponerande. Stjärna i kanten, var omdömet från miljöexpertpanelen som bestod av Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige, Sabina Andrén på WWF och Bijan Zainali på SKL. Särskilt beröm fick Göteborgs stad för sitt arbete med att minska konsumtionen, få bort tunnelbyggen och parkeringsnormerna som styr mot en mindre biltät stad.

De framgångarna ingår i arbetet mot de största klimathoten, som kan åskådliggöras med den gamla pedagogiska indelningen med bilen, biffen, bostaden och börsen, där Göteborg och allt fler kommuner hittar nya sätt att steg för steg minska sitt klimatavtryck.

- Vi vet att många kommuner tittar på oss, därför måste vi ta täten, vara innovativa och pröva nya arbetssätt och utveckla nya gröna näringar, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd  i Göteborg och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Göteborg, Umeå, Malmö och Uppsala framställs som föredömen för klimatet. På Almedalsseminariet diskuterades städernas nyckelroll i klimatförändringen och vad WWFs One Planet City Challenge innebär, världens största stadsutmaning. Hur ska framtida städer kunna leva gott inom planetens ekologiska begränsningar?

Efter den stora klimatöverenskommelsen i Paris drog Göteborgs stad igång en grundlig genomgång av vad mer staden behöver göra för att kunna ta sitt ansvar för att nå 1,5 gradersmålet.

Transporterna bidrar till ett av de stora klimathoten. Därför är nu 92 procent miljöfordon av Göteborgs stads fordon och Renova kör med helt fossilfritt bränsle i alla sina sopbilar. Trängselskatt har införts och satsningar på Västlänken ska i framtiden öka möjligheten att pendla mer kollektivt istället för med bil. Resandet med kollektivtrafiken har redan börjat öka, ifjol ökade det med sex procent. Stora cykelsatsningar bidrar också till att minska klimatutsläppen.

Bostadsbyggandet har också stor klimatpåverkan, därför har Göteborgs stad skärpt kraven så att mer förnybart kan byggas. Göteborgs stad arbetar nu med ett innovativt pilotprojekt för att kunna bygga en helt och hållet fossilfri förskola.

- Och trots att vi är i början av projektet har det redan fått en efterföljare i Umeå.

Det viktiga är dock hela omställningen av staden, där stadsplaneringen har en viktig roll för att minska klimatbelastningen.

- Vi håller på att ställa om Göteborg som varit en glest byggd bilstad till att bli en tät stad där man blir mindre beroende av bilen, säger Ulf Kamne.

Biffen på bordet har minskat radikalt i staden. Det är en av effekterna när Göteborgs stad införde kravet på 100 procent ekologiskt kött. Då började många skolor och äldreboenden att servera mer vegetarisk mat. Och inköpen av ekologisk mat i Göteborgs stad har slagit rekord och närmar sig nu 50 procent, bäst av alla kommuner i Västra Götaland.

Börsen då? Där har Göteborgs klimatarbete blivit ett föredöme som spridits i hela världen. Tjänstemän åker från land till land för att berätta om hur det går till att sätta igång ett arbete med gröna obligationer, så att intresserade företag får möjlighet att investera i olika klimatprojekt.

- Där har Göteborg gjort ett fantastiskt arbete, som många inspirerats av. Nu erbjuder många kommuner gröna obligationer.

Ulf Kamne är stolt över Göteborgs arbete, men inte nöjd. Mer behöver göras för att bättra klimatarbetet.

- Vi måste få snabbare och bättre kollektivtrafik så att vi minskar beroendet av bilen. Vi måste göra det lättare för bilpooler att parkera i staden och vi måste öka cyklandet. Och då behöver staden byggas samman så att fler får närmare till jobb, skola och annat.

Han ställer också högre krav på regeringen.

- Vi behöver bättre ekonomiska spelregler som styr mot hållbar produktion och förvaltning av hus. Vi behöver även utrymme för kommuner att ställa hållbara krav i detaljplaner. Idag kan vi inte vara så flexibla som vi vill och som vore bäst för att skapa ett hållbart byggande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: