Göteborgs skolor bästa utvecklingen bland storstäderna

Lyssna

Kommunala skolor i Göteborg har bättrats på flera sätt under 2016. Det visar en kommunal uppföljningsrapport som läggs fram på kommunstyrelsens bord på onsdagen. - Det känns väldigt roligt att vi är på rätt väg, men vi har mycket arbete kvar för att ännu fler elever ska kunna nå sin fulla potential, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Göteborgs skolor hade den bästa utvecklingen förra året bland storstäderna (Göteborg, Malmö, Stockholm), enligt uppföljningsrapporten. Elevernas kunskapsresultat har förbättrats oavsett vilket mått som använts. Elever som når målen i alla ämnen har ökat med 2 procentenheter, elever som är behöriga till ett yrkesprogram har ökat med 1,5 procentenheter och den genomsnittliga meritpoängen har ökat med 4,7 poäng till 219 (max är 340).

- Både elever och lärare har gjort ett fantastiskt arbete. Att komma in på gymnasiet är ett av de allra viktigaste för att klara sig i framtiden och  välja vad man vill göra i livet, säger Karin Pleijel, som är extra glad över att det är tredje året i rad som antalet elever som uppnått gymnasieexamen ökar, de uppgår nu till 75,6 procent. Flickor klarar sig dock bättre än pojkar.

I åtta stadsdelar ökar andelen elever som når målen i alla ämnen, i fyra av dessa är ökningen mellan 4 och 6 procentenheter. Angered och Centrum har förbättrat sina resultat tre år i rad, Lundby och Majorna-Linné två år i rad.

En positiv trend har dock brutits 2016, i årskurs sex. För första gången sedan betygen började sättas i årskurs sex minskar andelen elever som når målen i alla ämnen.  

Dessutom är det fortfarande stora skillnader mellan både skolor och stadsdelar när det gäller kunskapsresultaten. Och skillnaden mellan pojkars och flickors betygsresultat ökar.

- Men det som kanske överraskar en del är att så många elever upplever sin skolsituation som trygg. Det är inte den bilden många har när flera skolor har problem med sin trygghet, säger Karin Pleijel och pekar på att mellan 85 och 92 procent av eleverna säger att de upplever sin skolsituation som trygg.

Det är dock inte tillräckligt.

- Alla barn ska kunna känna sig trygga i sin skola. Vi måste jobba mer med tryggheten i skolorna, mer med att motverka mobbning och diskriminering. Det ska inte höra hemma i skolans värld.

Det systematiska kvalitetsarbetet har också stärkts i stadens skolor, förskolor och fritidshem

- Vi har envist jobbat med att stärka kvaliteten systematiskt. Det är ett viktigt arbetssätt för att elever ska få bättre skolor på ett mer systematiskt och jämlikt sätt, säger Karin Pleijel.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: