Göteborgs stad köper mer ekologiskt än uppsatt mål

Lyssna

Maten är en av de stora klimatbovarna. Därför har Göteborgs stad valt att gå i bräschen med målet att 40 procent av alla matinköp ska vara ekologiska. Nu är målet redan uppnått. Med råge. - Fantastiskt roligt och en arbetsseger för staden, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

Rödgrön rosa styret satte målet att andelen ekologisk mat ska uppgå till 40 procent innan mandatperiodens slut. Nu visar uppföljningen av stadens inköp att målet redan uppnåtts. Andelen ekologisk mat för första halvåret 2015 är 45 procent.

- Det gör att våra skolbarn och äldre nu får mat som bidrar till ökad biologisk mångfald, säger Ulf Kamne.

För att uppnå målet har staden ett nytt grossistavtal som successivt ska fasa ut konventionell mat och istället välja ekologisk mat. Bland annat ska bara ekologiskt kött upphandlas.

- Vi har avsatt pengar för merkostnaden som uppstår för inköpen av ekologisk mat, därför är det roligt att det redan gett så bra resultat, säger Ulf Kamne.

Köttkonsumtionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Därför är det ett viktigt steg som tagits när Göteborgs stad nu börjat köpa in allt mer ekologiskt kött. Under första halvåret har inköpen av ekologiska kött- och charkprodukter ökat från 34 procent 2014 till hela 72 procent första halvåret i år. Samtidigt köper man in mindre kött, sju procent mindre jämfört med tidigare period.

Dessutom upphandlades enbart ekologisk mellanmjölk i grossistavtalet. Resultatet blev lägre pris jämfört med konventionell mellanmjölk. Ramavtalets förmånliga pris på ekomjölken har inneburit att beställarna har ändrat sitt köpbeteende och andelen uppgår för första halvåret till 93 procent (jämfört med 90 procent för 2014).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: