Göteborgs Stad stoppar Mondelez produkter

Göteborgs Stad stoppar från och med idag möjligheten för stadens verksamheter att beställa Mondelez produkter. Det har förvaltningen för inköp och upphandling beslutat.

– Det är viktigt att Göteborgs Stad gör vad vi kan för att vara solidariska med Ukraina. Vi ska inte stötta företag som har kvar sin verksamhet i Ryssland. Det säger Eva Ternegren (MP), ordförande i inköp- och upphandlingsnämnden.

Förvaltningen för Inköp och upphandling har i överenskommelse med grossisten Martin och Servera beslutat att ta bort produkter som kaffe, mjukost, Oboy och andra varor som tillhandahålls av Mondelez, från sortimentet. Beslutet är förankrat i nämnden för Inköp och upphandling. Ersättningsprodukter kommer att finnas.  Även ramavtalet för livsmedel konsumentförpackningar berörs. Där är Citybutikerna Direkt i Göteborg AB ramavtalsleverantör, med Mondelez som underleverantör. De flesta produkter från Mondelez tas bort i båda dessa ramavtal.

– Vi i staden köper in varor för 26 miljarder per år. Skattepengar ska inte gå till att köpa produkter från svartlistade företag som indirekt understödjer Rysslands ockupationskrig i Ukraina. Det säger Eva Ternegren (MP), ordförande i Inköp- och Upphandlingsnämnden.

Förvaltningen kommer också att undersöka om det finns fler produkter som står på svarta listor och kommer att fatta principbeslut i denna fråga när kartläggningen är gjord.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter