Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete får underkänt – nu måste mer göras


Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete räcker inte till för att nå de uppsatta målen. Det visar en ny rapport om hur det gått med stadens miljö- och klimatprogram efter två år. Nu måste den gröna omställningen accelerera, säger Karin Pleijel (MP), Göteborgs Stads miljökommunalråd.

Det är första gången som stadens nya miljö- och klimatprogram följs upp. Dess huvudmål är att Göteborgs klimatavtryck är nära noll, göteborgarna har en hälsosam livsmiljö och att Göteborg har en hög biologisk mångfald till 2030.

Miljöförvaltningen, som ansvarar för uppföljningen av hela stadens arbete, bedömer att de tre övergripande miljömålen för naturen, klimatet och människan samt fem av de tolv delmålen inte kan nås med nuvarande arbetssätt och tempo. För att nå målen krävs ett kraftfullt omställningsarbete med utveckling och införande av nya lösningar samt ytterligare samverkan med externa aktörer.

– Det är tydligt att vi behöver accelerera den gröna omställningen. Här behövs fler och mer kraftfulla åtgärder både för klimatet, människan och för biologisk mångfald. Hela staden behöver ta krafttag och även tänka nytt för att hela samhällsmaskineriet ska få upp styrfarten. Det säger Karin Pleijel (MP), miljö- och klimatkommunalråd i Göteborg.

Sex delmål bedöms vara möjliga att nå om nämnder och styrelser genomför ytterligare insatser utöver det som redan pågår eller planeras, samt i en del fall förändrar befintliga, eller utvecklar nya, arbetssätt. Tydliga förbättringsområden är minskad klimatpåverkan från transporter, minskad användningen av skadliga ämnen, att säkra en god luftkvalitet samt arbetet för renare hav, sjöar och vattendrag.

– Vi har haft dessa mål sedan 2021 och som en stor majoritet i kommunfullmäktige står bakom. Det krävs ett fortsatt brett politiskt ansvarstagande för att kunna öka tempot i arbetet. Alla förvaltningar och bolag i staden behöver ta till sig rekommendationerna och inse allvaret i den här rapporten. Det här är mål vi måste lyckas med för alla göteborgares skull, både nuvarande och kommande. Det säger Karin Pleijel (MP), miljö- och klimatkommunalråd i Göteborg.

Ett delmål, Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor, bedöms möjligt att nå med de insatser som planeras.

– Rekommendationerna från rapporten tar vi nu med oss  för kommande år och framåt. Det är ett långsiktigt arbete som staden delvis redan jobbar med. Men vi behöver lyfta oss och fokusera ännu mer för att ställa om till ett rättvist och hållbart samhälle. Det säger Karin Pleijel (MP), miljö- och klimatkommunalråd i Göteborg.

 

FAKTA:

Stadens rapport om hur det gått med miljö- och klimatprogrammet:

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6865C815A54B63F9C12589CD00316450/$File/Handling%2012%20MKN%2020230620.pdf?OpenElement

och

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6865C815A54B63F9C12589CD00316450/$File/Handling%2012%20Bilaga%201%20MKN%2020230620.pdf?OpenElement

Göteborgs Stads miljö- och klimatmål:

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0B5892FB4D75F1F0C125863800541791/$File/Handling%2016%20Bilaga%20MKN%2020201215.pdf?OpenElement

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter