Halva mandatperioden slut: Öka tempot i Göteborgs klimatarbete!

Klimatarbetet i Göteborg går för alldeles för långsamt. Vissa framsteg görs, men många av stadens partier säger nej till viktiga klimatreformer. Det konstaterar Miljöpartiet som granskat politiska beslut på klimatområdet första halvan av mandatperioden.

– Förslag efter förslag för att minska Göteborgs klimatpåverkan röstas ner eller är otillräckliga för att staden ska lyckas nå FN:s klimatmål i tid. Många verkar inte ha tagit in att det som krävs är en omställning och att det innebär progressiva klimatförslag på alla områden. Många partier vill vara med och prata om klimatet. Det är ju bra, men det räcker inte. Det som räknas är de faktiska satsningar och prioriteringar som sker i verkligheten. Det säger Karin Pleijel kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Göteborg.

Miljöpartiet har drivit på hårt i den särskilda politiska arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg och vissa framsteg har gjorts som en bättre resepolicy och att stadens egen fordonsflotta ska vara fossilfri redan 2023. Men det räcker inte när de styrande borgerliga partiernas förslag är för lama eller till och med motverkar utsläppsminskningar, som att säga nej till billigare kollektivtrafik men ja till billigare p-avgifter.

– Fler partier måste prioritera klimatet högre. Det totala ansvaret för klimatfrågan kan inte läggas på enskilda individer. Göteborgarna måste kunna känna sig trygga att vi politiker agerar. Både genom att anpassa staden för att klara fler skyfall och översvämningar och genom att våra utsläpp av växthusgaser går mot noll. Och att det samtidigt sker på ett rättvist sätt, säger Karin Pleijel (MP).

Enligt forskarna har vi cirka 10 år på oss att vända utvecklingen, för att häva de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. I återuppbyggnaden efter coronapandemin vill Miljöpartiet ha en grön återstart och vända utvecklingen tillsammans med näringsliv och civilsamhälle.

FAKTA:

Det finns en lång rad exempel på förslag som Miljöpartiet som klimat-oppositionsparti drivit och där styrande partier hade kunnat gå längre. En majoritet av politikerna har under första halvan av mandatperioden sagt NEJ till:

  • klimatbudgetar,som visar vårt kvarvarande koldioxidutrymme
  • strategi för trähus för minskad klimatpåverkan vid byggen
  • miljökrav vid markanvisning
  • att utlysa klimatnödläge
  • subvention av kollektivtrafikkort
  • skärpt klimatväxling, kompensation främst för tjänsteresor med flyg
  • ytterligare cykelsatsningar under pandemin
  • att diskutera förslag som begränsar biltrafiken

Debattartikel om klimatläget i Göteborgspolitiken halvvägs till nästa val:
https://www.mp.se/goteborg/just-nu/det-som-raknas-klimatet-ar-det-som-sk...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: