Historiskt mycket skolor och förskolor på gång

Lyssna

Behoven är stora, det finns inte tillräckligt med platser. Men det kommer att byggas historiskt mycket skolor och förskolor i Göteborg. De kommande åren kommer Göteborg att få nio nya skolor för mer än 5000 barn och förskoleavdelningar för upp till 5000 barn.

- Så här mycket skollokaler har vi inte byggt så länge vi kan minnas, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö. 

Nu finns och planeras detaljplaner för 256 förskoleavdelningar och nio helt nya skolor. Därutöver ska flera skolor byggas ut.

Göteborg växer och trenden att många barnfamiljer stannar kvar i Göteborg fortsätter, istället för att flytta ut till kranskommunerna som förut. Därför måste fler skolor och förskolor byggas. 

- Det har byggts alldeles för lite skolor tidigare år, men nu håller vi på att bygga ikapp, även om vi har en bit kvar, säger Ulf Kamne.

Idag har Göteborgs stad drygt 4 000 platser för förskolebarn och skolelever som bedrivs i tillfälliga paviljonger.

- Detta är just tillfälliga lösningar bland annat på grund av att staden bygger så mycket. Vi måste se till att eleverna har någonstans att gå i skolan under tiden vi bygger nya skolor, säger Ulf Kamne.

Det svåra är att bygga skolor nära de bostadsområden där många bor och där det finns kollektivtrafik så det blir smidigt att ta sig till och från skolan. Skolor kräver stora ytor, ytor som är svåra att finna. Störst problem att finna platser för skolor är i Centrum och Majorna-Linné, där är mer trångt än i andra stadsdelar.

- Just nu finkammar vi staden efter bra, nya platser som kan vara lämpliga för fler skolor framöver, säger Ulf Kamne.

Göteborgs stad har hittills lyckats ta fram tillräckligt mycket förskolor för att få bort kön till förskolorna. Men på vissa håll har det blivit för trångt och barngrupperna är för stora.

- Barn behöver gott om utrymme att röra sig och färre barn i grupperna är viktigt för att inte behöva hantera så många relationer när de är små. Därför behöver vi få fram fler förskolor, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Förskolepersonal är också en bristvara, men väl fungerande lokaler är den största flaskhalsen, anser hon. Även grundskolan har stora utmaningar.

- Vi har en växande skara elever, alla behöver goda pedagogiska miljöer som gynnar lärandet och medger lek på skolgården. Grundskolan är också en viktig mötesplats för elever med olika bakgrund, forskningen visar också att en blandad elevsammansättning stärker alla elevers skolresultat, därför behöver vi tänka klokt kring hur nya skolor placeras, säger Karin Pleijel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: