Inför 15-minuters-staden i Göteborg efter modell från Paris

Inför 15-minuters-staden i Göteborg efter modell från Paris

Omvandla Göteborg så det är max 15 minuter att gå eller cykla till det mesta av service och aktiviteter. Miljöpartiet vill att staden omvandlas med inspiration från Paris 15-minuters-stad. Då skulle många slippa så mycket resor.


– Paris har tagit täten i världen med att lansera  15-minuters-staden. Det kan lösa mycket av de trafikproblem som vi har. Det kan Göteborg inspireras av och hänga på. Det säger Karin Pleijel, kommunalråd och 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

Det handlar om att tänka nytt och förändra grundförutsättningarna i staden. Istället för att hela tiden bygga nya transportlösningar för en stad som växer, så bygger vi en stad där resebehovet istället minskar. Paris har tagit täten i ett omställningsarbete, och det händer nu snabbt saker i samma riktning på många håll i Europa som Nederländerna och Storbritannien.

15-minuters-staden innebär att det mesta av vardagsbehov och rekreation finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd, till exempel förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, butiker, restauranger och kurs- och föreningsverksamhet. När mycket mer av det vi behöver ofta finns på nära håll slipper vi många resor och det har flera positiva effekter.

Karin Pleijel (MP) kommenterar: ”Med en kort promenad eller en cykeltur till mycket  i vardagen får fler göteborgare en hälsosam livsrytm med minskad stress, minskat reseberoende och ökad frihet när tid inte längre går åt till resor. Det skulle i grunden kunna förändra Göteborg.”

Coronapandemin har inneburit att många människor på kort tid helt förändrat sin vardag. Efter pandemin så vill Miljöpartiet se en grön återhämtning. Göteborg kan bli en ännu mer trivsam och hälsofrämjande stad att leva i om vi planerar för och bygger 15-minuters-staden. Med minskade avstånd till det som vi behöver besöka ofta, minskar behovet av bilägande och ytor kan frigöras för parker, gång- och cykelbanor, fler träd och uteserveringar. De nya ytorna skapar tillfällen för positiva möten mellan människor och en starkare gemenskap i grannskapet. Att gå och cykla mer gör att vi får en bättre hälsa, det gäller inte minst barn och unga. Minskad biltrafik minskar luftföroreningar, klimatpåverkan, trafikolyckor, stress och buller. I Göteborg dör omkring 300 personer varje år på grund av luftföroreningar och 53 000 utsätts för höga bullernivåer där de bor.

– Göteborg har höga ambitioner att snabbt ställa om och bli fossilfritt. Då är konceptet med 15-minuters-staden ett viktigt steg. Göteborg ska vara en modern stad för människor och miljö. Det säger Karin Pleijel (MP).

Läs motionen med förslaget här.

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter