Kandidater 2018

Lyssna

Här kan du se våra kandidater till de tre valen (kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag) den 9e september.

 

Val till kommunfullmäktige

 

1. Ulf Kamne

55 år, Majorna-Linné, miljökommunalråd

 

Göteborg behöver gröna visioner och lokal demokrati. Då kan vi göra staden grön, god och hållbar.

Att minska klimatutsläpp och skydda det gröna är nödvändigt.

Bostadsbrist och hemlöshet ska bort. Vi behöver en tryggare och människovänligare stad. Barn som kommer till Sverige ska tas om hand väl. Elever med särskilda behov ska få det stöd de behöver.

Jag vill ha mer stadsnära odling. Företagen måste med i omställningen och då behöver de trivas i staden.

Hastighetsgränserna behöver sänkas Jag vill se färre bilar och parkeringar, fler och grönare grönområden. Kulturhus istället för parkeringshus.

 

2. Karin Pleijel

56 år, Östra Göteborg, lärare

 

Göteborg skall vara en människo- och miljövänlig stad! Både här och nu, men även långsiktigt, för barnen och framåt för kommande generationer. Därför prioriterar jag:

GRÖN STAD – Hälsofrämjande grönska med biologisk mångfald, samt fler cykelstråk ska prioriteras när staden växer. Detta ska MP fortsätta att vara pådrivande för i Göteborg. Hållbara städer har en viktig roll som förebilder i en värld, där boendet i städer ökar kraftigt. Resande, boende, matproduktion och arbete ska fungera utan att vi belastar framtiden. Klimat- och miljömål nås genom att vi underlättar omställningen till ny teknik och ändrad livsstil.

BÄSTA SKOLAN ÖVERALLT - Barnen skall rustas väl inför framtiden genom att älska att lära nytt, vara trygga och röra sig mer. Den psykiska ohälsan bland unga måste stävjas. Alla lärare skall få möjlighet att bli experter på sina elevers behov, så att ingen elev faller mellan stolarna. Med den nya organisationen för skolan som MP genomdrivit under förra mandatperioden har vi en bra utgångspunkt. Vi ska fortsätta att skapa hög kvalitet baserad på forskning och beprövad erfarenhet överallt. Vi måste klara att bryta skolsegregationen.

BRYT SEGREGATIONEN - Attraktiva förorter och en inkluderande stad. För att få en stad som håller samman måste vi fortsätta bygga en blandad och jämlik stad. Integration är en ömsesidig process, där möten i ögonhöjd ska prioriteras. Här har arbets- och föreningslivet viktiga roller. Kulturhuset i Bergsjön också ett steg i rätt riktning, det är en fråga som MP har drivit länge och nu blir verklighet. Med aktivt trygghetsarbete tillsammans med de boende, samt goda förutsättningar för viktiga samhällsaktörer och företagande skapar vi en trygghet som håller i längden.

 

3. Emmali Jansson

33 år, Hisingen, ordförande byggnadsnämnden

 

När samhället blir allt kallare står Miljöpartiet för humanism och solidaritet. De som flyttar till Göteborg ska kunna få en bostad, utbildning och möjlighet till ett gott liv.

Jag är vill se ett Göteborg med ett myllrande folkliv där man gillar att vara ute på gator och torg. Spontana möten sker på lekplatsen, vid mataffären och på bussen. Då ska man kunna träffa folk från olika bakgrund och tjocklek på plånbok. Det motverkar segregationen.

Göteborg ska bli en klimatsmart stad, där det är lätt att gå och cykla. Då krävs närhet till handel, skola, kultur, grönt. Och en grymt bra kollektivtrafik!

 

4. Bosse Parbring

51 år, Centrum, kommunikatör

 

Jag vill ha ett klimatsmart Göteborg. Det ska vara lättare att leva klimatvänligt genom satsningar på cykelvägar, kollektivtrafik och möjligheter att återvinna och dela på saker istället för att köpa nytt.

Jag vill ha ett jämställt Göteborg. Barn och unga ska inte begränsas av traditionella föreställningar om kön i förskolor och skolor. Kvinnor och mäns arbete ska värderas lika. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

Jag vill ha ett välkomnande Göteborg. Staden ska ta emot nyanlända och ensamkommande unga som en resurs som kan utveckla vårt samhälle. Vi behöver mer blandade bostadsområden.

 

5. Åse-lill Törnqvist

45 år, Örgryte-Härlanda, kanslichef

 

Jag vill arbeta för ett ansvarstagande, människovänligt och grönt samhälle, där det finns plats för tolerans, öppenhet och mångfald.

Jag ser en stark koppling mellan välplanerade stadsmiljöer och folkhälsa. För mig är närheten till grönområden och kulturella upplevelser viktiga ingredienser för att leva ett gott liv. Jag vill se ett Göteborg där tolerans och mångfald bejakas och uppmuntras och där vi tar tillvara på historien och tillsammans skapar framtiden.

Under mandatperioden har jag arbetat för barn och ungdomars möjlighet till en meningsfull fritid, bevarande och utveckling av kulturarvet och för ett öppet och tolerant Göteborg.

Jag är bebyggelseantikvarie med kultur- och folkhälsoprofil. Rösta för ett grönt och öppet samhälle!

 

6. Martin Nilsson

51 år, Lundby, systemförvaltare

 

Nu när Sverige ställer om ska Göteborg ta ett ledarskap och vara en förebild för andra kommuner. På samma sätt som Sverige är ett föredöme internationellt. Som en av de största kommunerna i landet påverkar Göteborg många och mycket. Därför att det extra viktigt att vi tar täten. Nu, för klimatet kan inte vänta. Det har den gångna sommaren visat med all tydlighet.

Det hög tid att vi tillsammans ökar takten och bygger ett hållbart Göteborg, på riktigt. Det är möjligt. Luften ska bli ren, skadliga ämnen hör inte hemma i den luft som vi andas. Stadsmiljön måste ställa människan i främsta rummet. Vi måste tänka framåt. Nu.

I våra förskolor, fritidshem och skolor ska alla kunna utvecklas i sin fulla potential. Både personal och de unga. Det är där vi skapar framtiden. Nu.

 

7. Derya Gözde-Tumayer

32 år, Lundby, entreprenadingenjör

 

Jag brinner för ett rättvist samhälle där alla kan växa som människor. Det är vi medborgare som är samhället och vi kan förbättra det. De politiska områden som ligger mig varmt om hjärtat är stadsbyggnad och miljö.

Jag har flera års erfarenhet av stadsbyggnation och till vardags jobbar jag som bygg- och projektledare. Innan jag började arbeta har jag studerat ekonomi i Växjö och byggteknik på Chalmers. Genom en plats i kommunfullmäktige vill jag bidra till att Göteborg utvecklas till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Jag vill vara med och göra Göteborg grönare.

 

8. Ulf Carlsson

62 år, Örgryte-Härlanda, politisk sekreterare

 

Jag har arbetat med folkbildning och utbildningsfrågor i 25 år. Dessförinnan var jag miljökonsult med vatten och fiskefrågor som område. De viktigaste politiska frågorna idag handlar om ekosystemens överlevnad och om klimatet. Liksom om den accelererande ekonomiska ojämlikheten som är förödande för vårt samhälles utveckling. Jag är inne i politiken för att jag vill åstadkomma förändring. Förändring som styr vårt gemensamma samhälle i en hållbar riktning. Jag vill kunna lämna över jorden i ett bättre skick än när jag kom till den. Just nu rör vi oss i fel riktning. Det är dax att ändra på det.

 

9. Klara Holmin

26 år, Kålltorp, förvaltningsstudent

 

Ingen människa bestämmer var eller i vilken familj den föds, ändå påverkar det alla aspekter av livet. Därför ska varje barn och vuxen få stärkta möjligheter att välja sin framtid. Göteborg ska vara en stad där vi tar hand om varandra, lär av varandra och lever tillsammans. Med den sociala hållbarheten som mål kan vi tillsammans; kommun, invånare, företag och idéburen sektor skapa ett grönt Göteborg för alla.

 

10. Lars-Olof Karlsson

60 år, Kungsladugård, kommunikatör

 

Jag har jobbat länge med internationella frågor inom Miljöpartiet. Men sedan valet 2014 är jag ledamot i Göteborgs stads kulturnämnd där jag framförallt engagerat mig i frågor som rör det fria kulturlivet och hur kulturaspekter ska kunna komma med tidigt i stadsutvecklingsprocesser.

Till yrket är jag kommunikatör på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag har en bakgrund i ideella organisationer, bl a för fair trade, och en regional musikstiftelse som idag ingår i Kultur i Väst.

Bor med familj och två katter i Kungsladugård.

 

11. Elisabeth Undén

41 år, Högsbohöjd, miljövetare

 

Klimatet kan inte vänta. Göteborg ska gå före och visa vägen till en hållbar stad som uppfyller sin del av Parisavtalet.

 

12. Abdullahi Mohamed

23 år, Hisingen, student

 

För mig ligger de socialpolitiska frågorna närmast hjärtat, det är där jag har min bas. Det handlar om till exempel om ett bra flyktingmottagande. Att satsa på att ungdomar får möjlighet att utvecklas på bästa sätt enligt sina egna förutsättningar och om det behövs, får stöd och hjälp innan de hamnar i drogmissbruk eller annat.

För mig så hänger klimat och samhällsfrågor ihop, lite som två sidor av samma mynt. För utan ett hållbart klimat finns ingen hållbar framtid, men inte heller om vi inte samtidigt och långsiktigt satsar på människan i samhället. Jag vill fortsätta sätta fokus på att arbetet med att göra våra förskolor giftfria och att maten som serveras i våra förskolor och skolor är klimatsmart.

 

13. Hanna Bernholdsson

24 år, Hisings Backa, kommunikatör

 

Jag är miljöpartist för att jag vet att vårt gröna samhällsbygge behövs. När vi bygger hållbara städer så sparar det inte bara på planetens resurser, det skapar också ett samhälle som är till för fler.

Jag vill se ett Göteborg som skapar lika förutsättningar för alla - oavsett om du föddes i Askim, Bergsjön eller i krigets Syrien. När vi bryter segregationen, arbetar mot rasism och öppnar fler dörrar in på bostadsmarkanden skapar vi en hållbar stad som är öppen för världen. Mitt Göteborg är en stad som växer, tar klimatutmaningen på allvar och välkomnar fler.

 

14. Helena Norin

53 år, Masthugget, civilingenjör

 

Jag vill ha ett Göteborg där vi tar miljö och natur på lika stort allvar som människors behov. Vi behöver bygga bostäder åt alla och samtidigt bevara värdefull natur. Vi som bor här ska kunna leva hållbara och klimatsmarta liv.

Jag vill att det ska vara lättare att hitta ut i naturen till de pärlor som finns. Om vi människor vet att uppskatta naturvärdena blir vi mer rädda om dem.

Jag vill också att Göteborg fortsätter att gå före när det gäller kemikaliers miljöeffekter. Vi behöver fler giftfria förskolor, minskad spridning av mikroplaster och tuffa krav när staden köper olika varor.

 

15. Dalibor Eminefendic

62 år, Askim-Frölunda-Högsbo, integrationssamordnare/journalist

 

Jag är utbildad journalist med erfarenhet som nyhetsankare på Bosnisk Radio och TV, journalist på Sveriges Radio International, ansvarig utgivare för tidskriften Mångfald Hjällbo, integrationssamordnare och utvecklare i två kommuner och jag har ett förtroendeuppdrag som nämndeman på Göteborgs tingsrätt. Jag publicerar också debattartiklar som rör integrations- och andra samhällsfrågor i vecko- och dagstidningar.

 

16. AnnaSofia Alexandersson

28 år, Örgryte-Härlanda, genusvetare

 

17. Daniel Edvinsson

32 år, centrum, jurist

 

Det är långt kvar tills vi är klara med det gröna samhällsbygget. Klimatfrågan är den fråga som fick mig att engagera mig politiskt och kommer vara den allra viktigaste frågan under den kommande mandatperioden. Även om resurssnål teknik är ett bra steg framåt, är det bara en del av lösningen. Lösningen handlar om hur vi bygger städer, om hur vi konsumerar, om hur vi reser. Att vi behöver dela på fler saker och att vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Jag vill ha ett inkluderande samhälle och vill både ifrågasätta parkeringsnormer och könsnormer.

 

18. Rebecka Forsberg

19 år, Västra Frölunda, student

 

19. Jesper Jonsteg

42 år, Linné, VD

 

Jobbar med beteende och näringsliv. Tror att de flesta vill ta ansvar för klimatet, men känner sig tvingade att låta bli. Vill ändra på det.

 

20. Sara-Linnea Östervall

36 år, Björkekärr, civilingenjör

Nu måste vi agera. Jag är engagerad i Miljöpartiet för att jag tror att klimatet är vår tids stora ödesfråga. Jag sysslar med politik på min fritid för att jag vill veta att jag gör allt jag kan för att rädda världen. Jag vill kunna berätta det för mina barn när de blir större. Jag gör det på jobbet också - som projektledare i byggbranschen försöker jag påverka inifrån, som stadsodlare försöker jag skapa ett hållbart matsystem i praktiken. Lokalproducerad mat är en av mina hjärtefrågor, hållbart resande en annan.

Och jag tror stenhårt att vi måste fixa det NU.

Klimatet kan inte vänta.

 

21. Stig Andersson

65 år, Hammarkullen, familjebehandlare

 

Vi måste ha en miljö där vi kan överleva. Detta gäller oss alla. Det finns andra svårighterer vi måste hantera, en av dessa är våld i nära relationer som är ett stort folkhälsoproblem vilket berör män kvinnor och barn!

En av de viktigaste orsakerna till våld i relationer handlar om makt och ojämställdhet. Vi måste även ge en fristad åt de som flyr för sina liv från sina ursprungsländer. Vi måste få en rättvisare värld där inte folk förtrycks av stater. Ingen skall diskrimineras pga. kön eller religion. Trots att vi kommit långt i Sverige utsätts HBTQ personer för diskriminering, detta måste upphöra.

 

22. Annika Johansson

53 år, civilekonom

 

23. Ali Yaghoubvand

58 år, Lundby, civilingenjör

 

Civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers med intresse för miljö och politik. Brinner och verkar för en balanserad samhällsutveckling där människan, samhället och tekniken utvecklas hållbart och anser att en aktiv miljöpolitik är nödvändig och avgörande för att nå dit. Vi kan presentera olika metoder för att lösa vår tids sociala och ekonomiska problem, men vi kan inte ha färdiga lösningar för kommande generationer. Däremot är jorden alla kommande generationers hem som vi lånar under vår tid och därför har vi ett stort ansvar att lämna den ren och välmående efter oss.

 

24. Struken

 

25. David Hammarsten

32 år, majorna, arkitekt

 

Jag driver stadsbyggnadspolitik. Politik kan hjälpa oss att leva sida vid sida. Göteborg ska först planeras med Göteborgarna. Byggbolag får sedan förverkliga visionen. Vi bygger fler bostäder nu än på flera decennier. Staden planerar intensivt för fler skolor och förskolor, ett uppdrag jag tagit initiativ till. Vi får fler naturreservat. Göteborg behöver byggas samman, med bättre kollektivtrafik, cykelbanor och levande gator. Hjalmar Brantingsgatan bör trädplanteras och ramas in av vackra hus i trä; bottenvåningarna fyllas av kaféer, butiker och föreningar från Backaplan till Biskopsgården.

 

26. Amanda Wykman

21 år, Kviberg, student

 

Jag brinner mest för frågorna jämställdhet och HBTQ+, och vill gärna vara med för att påverka lokalpolitiken i Göteborg. Sedan 2017 har jag varit aktiv i vårt ungdomsförbund Grön Ungdom lokalt i Göteborg, och anser att ungas frågor är väldigt viktiga. Förutom politik studerar jag programmet Kulturarvstudier med inriktning mot historia på Göteborgs Universitet.

 

27. Lucas Henriksson

19 år, Lundby, student

 

Jag engagerade mig politiskt för att vara med och bygga ett bättre samhälle. I början av sommaren tog jag studenten från teknikprogrammet och till hösten ska jag studera på högskolan. Jag ber också om ditt förtroende att få representera dig i regionfullmäktige för att bygga ett hållbart och medmänskligare samhälle. Jag har ett starkt engagemang för ungas psykiska hälsa, och vill som en representant för dig och Miljöpartiet tillgängliggöra barn- och ungdomspsykatrin samt arbeta för att göra vården mer jämlik.

 

28. Soili Brunberg

72 år

 

Hjärtefrågor utöver klimatet, nationella minoriteter och integration.

Lång erfarenhet som regionpolitiker - kollektivtrafik, kultur och sjukvård.

 

29. Ronnie Ljungh

56 år, Västra Göteborg, lärare

 

30. Tuba Zengin

20 år, Västra Frölunda, statsvetarstudent

 

31. Elias Ytterbrink

29 år, Biskopsgården, föreningskonsulent

 

Den ökande psykiska ohälsan är en av våra största samhällsutmaningar. Ett stressigt arbetsliv gör att många människor sliter ut sig, medan andra helt saknar jobb. Jag vill se ett samhälle där ingen hamnar utanför och där förebyggande arbete prioriteras.

 

Samtidigt som allt fler mår dåligt är det fortfarande svårt att prata om psykisk ohälsa. Vi behöver en attitydförändring som gör det lika naturligt att söka vård för en depression som för ett brutet ben.

Jag kommer driva en politik för ökade resurser till psykiatrin, större fokus på förebyggande arbete och en sjukvård fri från diskriminering.

 

32. Kristina Belfrage

35 år, Örgryte-Härlanda, affärsutvecklare

 

33. Anna Sibinska

55 år, Lundby, egenföretagare

Jag är stolt över att vara Miljöpartiets riksdagskandidat i Göteborg och lovar att arbeta hårt för en värld där alla människor kan leva ett gott liv, utan att försämra förutsättningar för kommande generationer.

Om jag får ditt förtroende kommer jag att arbeta för:

- Mer klimatsmart och ekologisk mat

- Gynna omställningen till ekologiskt jordbruk

- Rädda våra hav från plast, gifter och skadliga ämnen

- Minska flygets miljöpåverkan och öka satsningar på järnväg

- Stärka den ekonomiska tryggheten för konstnärer och kulturskapare

- Införa tredelad föräldraförsäkring

Kryssa gärna Anna Sibinska på valsedeln om du vill ha en grön röst i riksdagen!

 

34. Madeleine Jonsson

32 år, centrum, ekonomichef

 

Jag vill:

Stärka kvinnors hälsa

En jämlik vård nu! Fler insatser för att stärka kvinnors hälsa. Vi behöver en översyn av förlossningsvården, minska antalet förlossningsskador, kortade köer till IVF samt uppsökande arbete kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Tillgängliggöra barn- och ungdomspsykiatrin

Vårdcentralerna ska kunna erbjuda bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga inom en vecka och behandling/första insats inom 30 dagar.

Digitalisera sjukvården

 

Telefon, digitalt eller genom dörren? Det ska vara enkelt för den som är sjuk att komma i kontakt med vården.

 

 

Val till landstingsfullmäktige

 

1. Ulrika Frick

48 år, Mölndal, grundskolelärare

 

Jag är miljöpartist för att ett grönt samhälle bygger på en helhetssyn. Vi gröna vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar och vi är övertygade om att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda individer.

Därför vill jag att Västra Götalandsregionen fortsätter satsa på kollektivtrafiken! För att minska utsläppen behövs ett mer hållbart resande. Trängseln måste minska på spårvagnar och bussar och det ska gå snabbt och enkelt! Och det behövs en ny järnväg Göteborg-Borås!

 

2. Erik Johansson

37 år, politisk sekreterare/lärare

 

Jag heter Erik Johansson, 37 år och uppväxt i Frölunda. Jag läste till gymnasielärare boende i Lundby, Australien och Härlanda. Idag arbetar jag som budgetsekreterare i Göteborgs Kommunstyrelse med att säkra ekonomi så de gröna frågorna får starkt genomslag. Fritiden spenderas med familjen, vänner eller på cykeln.

Jag står tvåa på Miljöpartiets regionvalsedel i Göteborg och på plats sex till riksdagen.

Vilket förslag i Miljöpartiets regionvalmanifest tycker du är bäst?

Att stärka kvinnors hälsa. När världspolitiken backar på området känns det särskilt viktigt att behålla fokus på förlossningsvården och arbetet kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kvinnors hälsa är, strukturellt, en förutsättning för barns hälsa.

Sedan är hållbarhetsfrågorna med klimatet i fokus ofrånkomligt det mest brännande. Att lämna ett bättre samhälle till nästa generation är viktigt för mig och då måste vi börja med basen, miljön, för att fixa det.

Varför blev du politiskt aktiv i Miljöpartiet?

Under tiden jag läste till lärare satte jag mig ned med alla partiprogram och letade efter det parti som hade bäst utbildning- och jämställdhetpolitik. Som blivande lärare ville jag ta ett större grepp än bara klassrummet och det var snabbt klart vilket alternativ som var mest förankrat i den forskning jag studerade på universitetet.

 

3. Eva Ternegren

66 år, Västra Frölunda, socionom

 

Min främsta politiska ambition är att ta miljöhänsyn i alla beslut. Miljöutmaningarna är så stora att vi inte kan vänta längre utan måste arbeta nu för en omställning till ett samhälle styrt av cirkulärt tänkande. Mitt engagemang och kunskap i offentlig upphandling är stort och det vill jag använda för att påverka upphandlingen i regionen att ta mer miljömässig och social hänsyn. Sjukvården måste arbeta med svåra mål-prioriteringar, finansiering och en otidsenlig organisation, där vill jag ta aktiv del. Mina tunga uppdrag i kommunpolitiken har jag alltid fullföljt och tagit stort ansvar för.

 

4. Elias Ytterbrink

29 år, Biskopsgården, föreningskonsulent

 

Den ökande psykiska ohälsan är en av våra största samhällsutmaningar. Ett stressigt arbetsliv gör att många människor sliter ut sig, medan andra helt saknar jobb. Jag vill se ett samhälle där ingen hamnar utanför och där förebyggande arbete prioriteras.

 

Samtidigt som allt fler mår dåligt är det fortfarande svårt att prata om psykisk ohälsa. Vi behöver en attitydförändring som gör det lika naturligt att söka vård för en depression som för ett brutet ben.

Jag kommer driva en politik för ökade resurser till psykiatrin, större fokus på förebyggande arbete och en sjukvård fri från diskriminering.

 

5. Madeleine Jonsson

32 år, centrum, ekonomichef

 

Jag vill:

Stärka kvinnors hälsa

En jämlik vård nu! Fler insatser för att stärka kvinnors hälsa. Vi behöver en översyn av förlossningsvården, minska antalet förlossningsskador, kortade köer till IVF samt uppsökande arbete kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Tillgängliggöra barn- och ungdomspsykiatrin

Vårdcentralerna ska kunna erbjuda bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga inom en vecka och behandling/första insats inom 30 dagar.

Digitalisera sjukvården

 

Telefon, digitalt eller genom dörren? Det ska vara enkelt för den som är sjuk att komma i kontakt med vården.

 

6. Tony Johansson

43 år, Mellerud, regionpolitiker

 

Lösningen på dagens hälso- och sjukvårdsproblem är inte fler vårdplatser. Istället ska vi ändra normen så att vi fixar vård utanför sjukhusen och in i hemmets trygga vrå. Det ger bättre kvalitet och patientsäkerhet. Vi ska in i hemmet, inte därför att det är den lättaste lösningen, men för att det är den bästa lösningen!

Med ny teknik, med nya sätt att arbeta på, med medarbetare som får friheten att jobba med olika arbetstidsmodeller, med minskad byråkrati, med ökad frihet och ökat medinflytande så skapar vi tilltro och förändringstryck. Jag vill vara med och leda den förändringen!

 

7. Petra Elf

22 år, Gamlestan, arkitektstudent

 

Den regionala politiken är inte alltid i fokus, men den spelar en stor roll både för människors vardag och för vår möjlighet att ställa om till ett hållbart samhälle.

I regionfullmäktige vill jag ta kampen för prioritering av en attraktiv kollektivtrafik såväl i stad som på landsbygd. Det behövs både en mer effektiv kollektivtrafik i Göteborg och fler tågstopp på landet. Den gröna omställningen kräver politisk handling på alla plan. Klimatet kan inte vänta.

Förutom att studera och vara politiskt aktiv är jag en passionerad medlem i växtgäris och brinner alltså både för mina plantor och planeten.

 

8. Thomas Larsson

39 år, Gamlestaden, jurist

 

Västsverige behöver en stark grön röst. Här i Västra Götaland har vi en stark industri och goda förutsättningar för lantbruk, två näringar som kommer spela en avgörande roll för att ställa om till ett starkt och hållbart samhälle. Men det krävs ibland politiska beslut som kan hämma ekonomisk tillväxt om miljön och naturen ska klara sig. Då är det viktigt med politiska företrädare som tar det långsiktiga perspektivet och agerar för att även efterföljande generationer ska kunna leva ett gott liv här på jorden och i Västra Götaland. Det finns ännu tid att rädda klimatet men det måste göras nu!

 

9. Tina Ehn

58 år, Hunnebostrand, fd riksdagsledamot

 

Frågor jag brinner för hänger ihop med varandra. Kortfattat blir det, hur vi sköter om vår planet, och hur planeten mår. Genom politik kan jag påverka för en hållbar utveckling. I regionpolitiken har jag haft fokus på frågor om anställdas hälsa och arbetsmiljö, och intresserat mig för arbetstidsmodeller. Mina uppdrag har varit bland annat inom Naturbruksskolornas utbildningar och verksamhet, och utbildning på Stiftelsen Stenebyskolan, samt frågor om social ekonomi. Jag kandiderar för att fortsätta arbeta för fler viktiga frågor för en hållbar utveckling i Västra Götalandsregionen.

 

10. Nicklas Attefjord

44 år, Öckerö, organisationsutvecklare

 

För mig handlar grön politik om att se helheten, att ibland ta obekväma beslut för att kunna lämna över en bättre värld till våra barn och barnbarn. Morgondagens samhälle finns i de gröna näringarna, i den förnyelsebara energin, i den cirkulära ekonomin.

Sjukvården ska finns till för alla efter behov. Tidiga insatser och förebyggande arbete gör att mycket lidande undviks. Köerna till barn och ungdomspsykiatrin måste bort. Genom samarbete med elevhälsan kan vi möta alla barn och ge dem en bra grund att stå på.

Årets val handlar om vilket samhälle vi vill vara och skapa

Nicklas Attefjord #2

 

11. Lucas Henriksson

19 år, Lundby, student

 

Jag engagerade mig politiskt för att vara med och bygga ett bättre samhälle. I början av sommaren tog jag studenten från teknikprogrammet och till hösten ska jag studera på högskolan. Jag ber också om ditt förtroende att få representera dig i regionfullmäktige för att bygga ett hållbart och medmänskligare samhälle. Jag har ett starkt engagemang för ungas psykiska hälsa, och vill som en representant för dig och Miljöpartiet tillgängliggöra barn- och ungdomspsykatrin samt arbeta för att göra vården mer jämlik.

 

12. Derya Gözde-Tumayer

32 år, Lundby, entreprenadingenjör

 

Jag brinner för ett rättvist samhälle där alla kan växa som människor. Det är vi medborgare som är samhället och vi kan förbättra det. De politiska områden som ligger mig varmt om hjärtat är stadsbyggnad och miljö.

Jag har flera års erfarenhet av stadsbyggnation och till vardags jobbar jag som bygg- och projektledare. Innan jag började arbeta har jag studerat ekonomi i Växjö och byggteknik på Chalmers. Genom en plats i kommunfullmäktige vill jag bidra till att Göteborg utvecklas till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Jag vill vara med och göra Göteborg grönare.

 

13. Yusuf Tohow

37 år, Bergsjön

 

• Öka tillgängligheten av sjukvården utan att den skall kosta mera

• Rusta upp järnvägsnätet

• (BUP) skall kunna ta emot flera ungdomar

• Entreprenörskap

• Folkhögskolor och yrkeshögskolor skall erbjuda flera utbildningar som är anpassade efter de yrken som efterfrågas

• Gröna jobb och småföretagande

• Biljettpriserna i kollektivtrafiken skall hållas låga

• Fritidskortet ska gälla upp till 26 år

 

14. Frida Backman

21 år, centrum, student

 

Mitt namn är Frida och jag pluggar i dagsläget till läkare på Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Det är just frågan om sjukvård jag brinner för och min ambition är att VGR ska erbjuda en jämlik, lättillgänglig vård av hög kvalitet till alla invånare i hela regionen, oavsett legal status.

Klimatfrågan var en av de centrala anledningarna att jag för snart fem år sedan gick med i Miljöpartiet. Därför vill jag se ett fortsatt arbete för att VGR ska bli Sveriges grönaste och mest hållbara region.

 

15. Mikael Malm

67 år, grön senior

 

Intresserad av hälso- och sjukvård, samt kultur.

 

16. Åse-lill Törnqvist

45 år, Örgryte-Härlanda, kanslichef

 

Jag vill arbeta för ett ansvarstagande, människovänligt och grönt samhälle, där det finns plats för tolerans, öppenhet och mångfald.

Jag ser en stark koppling mellan välplanerade stadsmiljöer och folkhälsa. För mig är närheten till grönområden och kulturella upplevelser viktiga ingredienser för att leva ett gott liv. Jag vill se ett Göteborg där tolerans och mångfald bejakas och uppmuntras och där vi tar tillvara på historien och tillsammans skapar framtiden.

Under mandatperioden har jag arbetat för barn och ungdomars möjlighet till en meningsfull fritid, bevarande och utveckling av kulturarvet och för ett öppet och tolerant Göteborg.

Jag är bebyggelseantikvarie med kultur- och folkhälsoprofil. Rösta för ett grönt och öppet samhälle!

 

17. Jesper Jonsteg

42 år, Linné, VD

 

Jobbar med beteende och näringsliv. Tror att de flesta vill ta ansvar för klimatet, men känner sig tvingade att låta bli. Vill ändra på det.

 

18. Tina Wallenius

49 år, Örgryte-Härlanda, filkand. konsthistoria

 

Kryssa Tina Wallenius för följande visioner:

- Klimatsatsningar för ren luft och rent vatten i framtiden

- En nära vård och intelligenta digitala verktyg - för din vårdkontakt

- Kunskapsbygge och forskning kring s.k. "life science"

- Fler tågstopp med närtrafik - så att du kommer närmare till ditt resmål.

- Bredda rambudgeten för kulturen - så att fler kan få vara verksamma!

 

19. Bosse Parbring

51 år, Centrum, kommunikatör

 

Jag vill ha ett klimatsmart Göteborg. Det ska vara lättare att leva klimatvänligt genom satsningar på cykelvägar, kollektivtrafik och möjligheter att återvinna och dela på saker istället för att köpa nytt.

Jag vill ha ett jämställt Göteborg. Barn och unga ska inte begränsas av traditionella föreställningar om kön i förskolor och skolor. Kvinnor och mäns arbete ska värderas lika. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

Jag vill ha ett välkomnande Göteborg. Staden ska ta emot nyanlända och ensamkommande unga som en resurs som kan utveckla vårt samhälle. Vi behöver mer blandade bostadsområden.

 

20. Nike Halvardsson

26 år, Lorensberg, läkarstudent

 

Under valrörelsen 2014 var jag så frustrerad över orättvisorna i vårt samhälle och i vår värld att jag helt enkelt kände mig tvungen att engagera mig, att göra något slags motstånd. Jag valde MP på grund av partiets klimat- och migrationspolitik. Dessa frågor kommer alltid att ligga mig väldigt varmt om hjärtat och jag efterfrågar radikal klimatpolitik och en mycket mer human migrationspolitik. Andra politiska områden jag brinner för är sjukvårds- och bostadspolitik.

 

21. Johan Hellström

37 år, Majorna, politisk sekreterare

 

Jag vill se en snabbare och mer effektiv kollektivtrafik i Göteborg och regionens andra större städer. Tåg ska vara det självklara sättet att resa runtom i regionen, det behövs en ny järnväg Göteborg-Borås, en upprustning av de befintliga banorna och fler tågstopp på landsbygden.

Psykisk ohälsa är ett av vår tids stora samhällsproblem, det är helt avgörande att regionens vårdcentraler är bra på att ge vård vid psykisk ohälsa.

Och jag tycker det är dags att regionen uppvärderar den moderna populärmusiken, varför ska jazz ha ett bra stöd från det allmänna men inte rockmusik eller hiphop?

 

22. Anna Hansson

44 år, Alingsås, civilekonom

 

Grön politik med framtidstro.

Vi bor på en vacker planet, med fantastisk natur och stora resurser. Vi behöver ta väl hand om den och allt levande som finns här. Våra levnadsmönster skapar effekter på miljön. Vi behöver visa vår solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet. Vi behöver ta ansvar för vad hur vi lever.

Det psykisk ohälsan ökar. Vi möta upp med den vård och det stöd som behövs och identifiera orsakerna och vidta åtgärder mot dessa. En god integration av de flyktingar som kommit hit är också en förutsättning för god folkhälsa och ett väl fungerande samhälle.

 

23. Mahmoud Chini

55 år, Majorna, ingenjör

 

24. Nicklas Larsson

37 år, haga, civilingenjör

 

Vi lever som om vi hade fyra jordklot och orsakar koldioxidutsläpp på fem till tio gånger över den hållbara nivån. Det finns ingen välfärd på en död planet. Just därför är klimatet, miljöfrågorna och hur vi hanterar våra naturresurser det absolut viktigaste för politiken, och för oss alla, att hantera.

Jag brinner också för grön arbetstidsförkortning där vi väljer lägre stress och högre livskvalitet framför att konsumera mera, och för städer i mänsklig skala där man tar sig fram med cykel, med kollektivtrafik eller till fots.

Och för en ekonomi som rättar sig efter naturens ramar - inte tvärtom.

 

25. Roland Wanner

66 år, Falköping, pensionär

 

Vårt viktigaste livsmedel är vatten.

Västerhavet är drabbat av massinvasion av plast och annat skräp som dumpats från båtar.

Vänerns fiskbestånd hotas av dioxin och kvicksilver.

Vättern är utsatt för militära provskjutningar.

Vill vi ha det så?

Hälso- och sjukvårdens framtid skall vara jämlik och stärka den enskildes rätt till trygg och säker vård.

Personer med behov av täta vårdkontakter skall kunna få det på nära håll.

Implementering av digitala mötesrum är idag ett faktum, men behöver kvalitetssäkras.

Tjänsteväxling mellan olika yrkesgrupper behöver införas inom och mellan våra olika förvaltningar.

 

26. Kader Hamakarim

65 år, Mölndal, socialarbetare

 

Jag Kämpar för en jämlik vård för alla, ett inkluderande samhälle, förbättrad arbetsmiljö inom vården och säkerställd patientsäkerhet.

 

27. Göran Larsson

50 år, Borås, sjuksköterska/ordförande SÄS

 

Klimat-NU

Vi måste som ett av världens rikaste länder visa vägen till fossilfrihet!

Därför så ser jag att det mesta ska ställas om redan NU och att vi redan till 2030 i stort sett ska ha ställt om vårt samhälle till en fossilfri struktur!

Vi måste utveckla en hälso- och sjukvård som är jämlik och där de som behöver vård ges det efter behov!

Samhället har ett huvudansvar för välfärden och här måste vår hälso- och sjukvård byggas från grunden. Detta ska ske nära och då i de flesta fall i hemmen där sjukvårdens olika instanser möts från specialistsjukvård till vardaglig kommunal vård då det är möjligt!

 

28. Joakim Larsson

30 år, gamlestan, planeringschef

 

Jag är uppvuxen i Tallåsen utanför Ljusdal, men har bott i Göteborg sedan 2005. Har haft förmånen att arbeta med politik på både kommunal, regional, nationell och EU-nivå. Tycker om att resa med tåg och slappnar av genom att laga mat. Mina stora intressen är nordisk design och musik. Har haft ett litet arrangörsbolag inom populärkultur.

 
- Vi behöver ett samhälle som ryms inom de ramar som planeten ställer upp. En förstörd planet förstör också människors möjlighet till frihet och lycka. 
- Att resa är fantastiskt. Uppleva saker och träffa människor. Men det påverkar klimatet. Vi behöver mer och bättre järnväg, ny järnväg för höghastighetståg och fler tåg ut i Europa. 
- Världen förändras genom automatisering och robotorisering. Viktigt är att se till att det leder till ett bättre liv för alla - inte arbetslöshet.


 

29. Dawit Woldegeorgis

42 år, Lundy, psykologkadidat

 

Jag drivs av att skapa ett bättre samhälle för alla. Jag tror på ett kreativt samhälle där vi alla både kan vara trygga och trivas.

-Mer resurser ska satsas på förebyggande hälsovård. Människor med psykisk ohälsa, i synnerhet unga, ska snabbt och enkelt kunna få hjälp.

-Vi ska ha ett tryggt och flexibelt arbetsliv, som ger möjlighet att variera vår arbetstid efter vår livssituation.

-Det finns inga frågor som är viktigare för våra barns och barnbarns framtid än de som gäller klimat och miljö. Detta betyder att vi ska vara klimatsmarta i varje politiskt beslut och jag vill bidra till kampen.

 

30. Abdullahi Mohamed

23 år, Hisingen, student

 

För mig ligger de socialpolitiska frågorna närmast hjärtat, det är där jag har min bas. Det handlar om till exempel om ett bra flyktingmottagande. Att satsa på att ungdomar får möjlighet att utvecklas på bästa sätt enligt sina egna förutsättningar och om det behövs, får stöd och hjälp innan de hamnar i drogmissbruk eller annat.

För mig så hänger klimat och samhällsfrågor ihop, lite som två sidor av samma mynt. För utan ett hållbart klimat finns ingen hållbar framtid, men inte heller om vi inte samtidigt och långsiktigt satsar på människan i samhället. Jag vill fortsätta sätta fokus på att arbetet med att göra våra förskolor giftfria och att maten som serveras i våra förskolor och skolor är klimatsmart.

 

 

Val till riksdag

 

1. Anna Sibinska

55 år, Lundby, egenföretagare

Jag är stolt över att vara Miljöpartiets riksdagskandidat i Göteborg och lovar att arbeta hårt för en värld där alla människor kan leva ett gott liv, utan att försämra förutsättningar för kommande generationer.

Om jag får ditt förtroende kommer jag att arbeta för:

- Mer klimatsmart och ekologisk mat

- Gynna omställningen till ekologiskt jordbruk

- Rädda våra hav från plast, gifter och skadliga ämnen

- Minska flygets miljöpåverkan och öka satsningar på järnväg

- Stärka den ekonomiska tryggheten för konstnärer och kulturskapare

- Införa tredelad föräldraförsäkring

Kryssa gärna Anna Sibinska på valsedeln om du vill ha en grön röst i riksdagen!

 

2. Joakim Larsson

30 år, gamlestan, planeringschef

 

Jag är uppvuxen i Tallåsen utanför Ljusdal, men har bott i Göteborg sedan 2005. Har haft förmånen att arbeta med politik på både kommunal, regional, nationell och EU-nivå. Tycker om att resa med tåg och slappnar av genom att laga mat. Mina stora intressen är nordisk design och musik. Har haft ett litet arrangörsbolag inom populärkultur.

 
- Vi behöver ett samhälle som ryms inom de ramar som planeten ställer upp. En förstörd planet förstör också människors möjlighet till frihet och lycka. 
- Att resa är fantastiskt. Uppleva saker och träffa människor. Men det påverkar klimatet. Vi behöver mer och bättre järnväg, ny järnväg för höghastighetståg och fler tåg ut i Europa. 
- Världen förändras genom automatisering och robotorisering. Viktigt är att se till att det leder till ett bättre liv för alla - inte arbetslöshet.


 

3. Emma Nohrén

37 år, Lysekil, Marinbiolog/riksdagsledamot

 

Jag är en naturvetare förankrad i verkligheten som agerar utifrån kunskap och erfarenheter. Ett levande hav, en livskraftig landsbygd och en rättvis värld står på min agenda. Jag är marinbiolog i grunden och det var kärleken till havet som gjorde att jag tog steget in i politiken. Det är där vi kan förändra på riktigt. Jag är stolt över att vara med i ett parti som alltid prioriterar miljö och klimat framför stora skattesänkningar. Arbetet med att steg för steg ställa om Sverige till ett hållbart samhälle har bara börjat. Det arbetet vill jag vara med och driva under nästkommande mandatperiod.

 

4. Bosse Parbring

51 år, Centrum, kommunikatör

 

Jag vill ha ett klimatsmart Göteborg. Det ska vara lättare att leva klimatvänligt genom satsningar på cykelvägar, kollektivtrafik och möjligheter att återvinna och dela på saker istället för att köpa nytt.

Jag vill ha ett jämställt Göteborg. Barn och unga ska inte begränsas av traditionella föreställningar om kön i förskolor och skolor. Kvinnor och mäns arbete ska värderas lika. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

Jag vill ha ett välkomnande Göteborg. Staden ska ta emot nyanlända och ensamkommande unga som en resurs som kan utveckla vårt samhälle. Vi behöver mer blandade bostadsområden.

 

5. Klara Holmin

26 år, Kålltorp, förvaltningsstudent

 

Ingen människa bestämmer var eller i vilken familj den föds, ändå påverkar det alla aspekter av livet. Därför ska varje barn och vuxen få stärkta möjligheter att välja sin framtid. Göteborg ska vara en stad där vi tar hand om varandra, lär av varandra och lever tillsammans. Med den sociala hållbarheten som mål kan vi tillsammans; kommun, invånare, företag och idéburen sektor skapa ett grönt Göteborg för alla.

 

6. Erik Johansson

37 år, politisk sekreterare/lärare

 

Jag heter Erik Johansson, 37 år och uppväxt i Frölunda. Jag läste till gymnasielärare boende i Lundby, Australien och Härlanda. Idag arbetar jag som budgetsekreterare i Göteborgs Kommunstyrelse med att säkra ekonomi så de gröna frågorna får starkt genomslag. Fritiden spenderas med familjen, vänner eller på cykeln.

Jag står tvåa på Miljöpartiets regionvalsedel i Göteborg och på plats sex till riksdagen.

Vilket förslag i Miljöpartiets regionvalmanifest tycker du är bäst?

Att stärka kvinnors hälsa. När världspolitiken backar på området känns det särskilt viktigt att behålla fokus på förlossningsvården och arbetet kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kvinnors hälsa är, strukturellt, en förutsättning för barns hälsa.

Sedan är hållbarhetsfrågorna med klimatet i fokus ofrånkomligt det mest brännande. Att lämna ett bättre samhälle till nästa generation är viktigt för mig och då måste vi börja med basen, miljön, för att fixa det.

Varför blev du politiskt aktiv i Miljöpartiet?

Under tiden jag läste till lärare satte jag mig ned med alla partiprogram och letade efter det parti som hade bäst utbildning- och jämställdhetpolitik. Som blivande lärare ville jag ta ett större grepp än bara klassrummet och det var snabbt klart vilket alternativ som var mest förankrat i den forskning jag studerade på universitetet.

 

7. Åse-lill Törnqvist

45 år, Örgryte-Härlanda, kanslichef

 

Jag vill arbeta för ett ansvarstagande, människovänligt och grönt samhälle, där det finns plats för tolerans, öppenhet och mångfald.

Jag ser en stark koppling mellan välplanerade stadsmiljöer och folkhälsa. För mig är närheten till grönområden och kulturella upplevelser viktiga ingredienser för att leva ett gott liv. Jag vill se ett Göteborg där tolerans och mångfald bejakas och uppmuntras och där vi tar tillvara på historien och tillsammans skapar framtiden.

Under mandatperioden har jag arbetat för barn och ungdomars möjlighet till en meningsfull fritid, bevarande och utveckling av kulturarvet och för ett öppet och tolerant Göteborg.

Jag är bebyggelseantikvarie med kultur- och folkhälsoprofil. Rösta för ett grönt och öppet samhälle!

 

8. Max Andersson

44 år, Bergsjön, EU-parlamentariker

 

Jag är EU-parlamentariker och demokratin är min hjärtefråga. EU är alldeles för centraliserat, de stora företagen har för mycket makt, och lobbyismen behöver regleras hårdare.

Jag vill att Sverige ska stå fritt från Nato och EMU. Jag arbetar för en skattereform som hindrar storföretag från att gömma vinsterna i skatteparadis. Istället för handelsavtal som TTIP vill jag se en ny handelspolitik där länder inte riskerar att bli stämda för att de skärper sina miljölagar.

Men framför allt behöver vi ta itu med klimatkrisen. Det är inte för sent, men det är bråttom!

www.maxandersson.eu

 

9. Rebecka Forsberg

19 år, Västra Frölunda, student

 

10. Gunnar Ekeroth

42 år, Mölnlycke, riskchef

 

Underv innevarande mandatperiod har jag ägnat mig åt avgörande frågor såsom minskad segregation och förnybar energi. Jag har bl.a. fått igenom ökade satsningar på Göteborgs mest utsatta områden och satsningar på solel på allmännyttans tak.

Vi svenskar förbrukar årligen resurser som motsvarar 4,2 jordklot.
Prioriterade frågor:
-Utbildning

-Jämlikhet (minskad segregation)

-Hållbar konsumtion, främja hållbara företag

-Förnybar energi

-Klimatneutrala transporter

 

11. AnnaSofia Alexandersson

28 år, Örgryte-Härlanda, genusvetare

 

12. Elias Ytterbrink

29 år, Biskopsgården, föreningskonsulent

 

Den ökande psykiska ohälsan är en av våra största samhällsutmaningar. Ett stressigt arbetsliv gör att många människor sliter ut sig, medan andra helt saknar jobb. Jag vill se ett samhälle där ingen hamnar utanför och där förebyggande arbete prioriteras.

 

Samtidigt som allt fler mår dåligt är det fortfarande svårt att prata om psykisk ohälsa. Vi behöver en attitydförändring som gör det lika naturligt att söka vård för en depression som för ett brutet ben.

Jag kommer driva en politik för ökade resurser till psykiatrin, större fokus på förebyggande arbete och en sjukvård fri från diskriminering.

 

13. Helena Norin

53 år, Masthugget, civilingenjör

 

Jag vill ha ett Göteborg där vi tar miljö och natur på lika stort allvar som människors behov. Vi behöver bygga bostäder åt alla och samtidigt bevara värdefull natur. Vi som bor här ska kunna leva hållbara och klimatsmarta liv.

Jag vill att det ska vara lättare att hitta ut i naturen till de pärlor som finns. Om vi människor vet att uppskatta naturvärdena blir vi mer rädda om dem.

Jag vill också att Göteborg fortsätter att gå före när det gäller kemikaliers miljöeffekter. Vi behöver fler giftfria förskolor, minskad spridning av mikroplaster och tuffa krav när staden köper olika varor.

 

14. Ulf Carlsson

62 år, Örgryte-Härlanda, politisk sekreterare

 

Jag har arbetat med folkbildning och utbildningsfrågor i 25 år. Dessförinnan var jag miljökonsult med vatten och fiskefrågor som område. De viktigaste politiska frågorna idag handlar om ekosystemens överlevnad och om klimatet. Liksom om den accelererande ekonomiska ojämlikheten som är förödande för vårt samhälles utveckling. Jag är inne i politiken för att jag vill åstadkomma förändring. Förändring som styr vårt gemensamma samhälle i en hållbar riktning. Jag vill kunna lämna över jorden i ett bättre skick än när jag kom till den. Just nu rör vi oss i fel riktning. Det är dax att ändra på det.

 

15. Derya Gözde-Tumayer

32 år, Lundby, entreprenadingenjör

 

Jag brinner för ett rättvist samhälle där alla kan växa som människor. Det är vi medborgare som är samhället och vi kan förbättra det. De politiska områden som ligger mig varmt om hjärtat är stadsbyggnad och miljö.

Jag har flera års erfarenhet av stadsbyggnation och till vardags jobbar jag som bygg- och projektledare. Innan jag började arbeta har jag studerat ekonomi i Växjö och byggteknik på Chalmers. Genom en plats i kommunfullmäktige vill jag bidra till att Göteborg utvecklas till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Jag vill vara med och göra Göteborg grönare.

 

16. Dalibor Eminefendic

62 år, Askim-Frölunda-Högsbo, integrationssamordnare/journalist

 

Jag är utbildad journalist med erfarenhet som nyhetsankare på Bosnisk Radio och TV, journalist på Sveriges Radio International, ansvarig utgivare för tidskriften Mångfald Hjällbo, integrationssamordnare och utvecklare i två kommuner och jag har ett förtroendeuppdrag som nämndeman på Göteborgs tingsrätt. Jag publicerar också debattartiklar som rör integrations- och andra samhällsfrågor i vecko- och dagstidningar.

 

17. Madeleine Jonsson

32 år, centrum, ekonomichef

 

Jag vill:

Stärka kvinnors hälsa

En jämlik vård nu! Fler insatser för att stärka kvinnors hälsa. Vi behöver en översyn av förlossningsvården, minska antalet förlossningsskador, kortade köer till IVF samt uppsökande arbete kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Tillgängliggöra barn- och ungdomspsykiatrin

Vårdcentralerna ska kunna erbjuda bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga inom en vecka och behandling/första insats inom 30 dagar.

Digitalisera sjukvården

Telefon, digitalt eller genom dörren? Det ska vara enkelt för den som är sjuk att komma i kontakt med vården.

 

18. Jesper Jonsteg

42 år, Linné, VD

 

Jobbar med beteende och näringsliv. Tror att de flesta vill ta ansvar för klimatet, men känner sig tvingade att låta bli. Vill ändra på det.

 

19. Eva Ternegren

66 år, Västra Frölunda, socionom

 

Min främsta politiska ambition är att ta miljöhänsyn i alla beslut. Miljöutmaningarna är så stora att vi inte kan vänta längre utan måste arbeta nu för en omställning till ett samhälle styrt av cirkulärt tänkande. Mitt engagemang och kunskap i offentlig upphandling är stort och det vill jag använda för att påverka upphandlingen i regionen att ta mer miljömässig och social hänsyn. Sjukvården måste arbeta med svåra mål-prioriteringar, finansiering och en otidsenlig organisation, där vill jag ta aktiv del. Mina tunga uppdrag i kommunpolitiken har jag alltid fullföljt och tagit stort ansvar för.

 

20. Lucas Henriksson

19 år, Lundby, student

 

Jag engagerade mig politiskt för att vara med och bygga ett bättre samhälle. I början av sommaren tog jag studenten från teknikprogrammet och till hösten ska jag studera på högskolan. Jag ber också om ditt förtroende att få representera dig i regionfullmäktige för att bygga ett hållbart och medmänskligare samhälle. Jag har ett starkt engagemang för ungas psykiska hälsa, och vill som en representant för dig och Miljöpartiet tillgängliggöra barn- och ungdomspsykatrin samt arbeta för att göra vården mer jämlik.

 

21. Leila Ali-Elmi

30 år, Angered, suppleant SDN Angered

 

 

Jag brinner för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. De frågor som ligger mig närmast om hjärtat är inkludering och jämlikhet, jag vill vara med och skapa ett samhälle där allas lika värde är en självklarhet. För att förebygga samt förhindra att unga i vårt samhälle hamnar på glid och i destruktiva kriminella miljöer behöver vi skapa fler jobb för våra ungdomar. För ett mer jämlikt Göteborg måste vi minska segregering, trångboddhet och utanförskap. Skolan är en väldig viktig fråga. Våra barn har olika behov och behöver rätt stöd för att uppnå kunskapskraven. Det är viktigt för mig att vi satsar på att skapa bättre skolor med mer resurser för unga med särskilda behov. Tillsammans behöver vi vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle, ett mångfaldigt och öppet samhälle där alla får synas och höras.

 

22. Magnus Eld

30 år, Gamlestan, bussförare

 

Mina hjärtefrågor är demokrati och rättvisa. Man måste alltid ifrågasätta normer och allt politiskt arbete måste genomsyras av ett tydligt långsiktigt mål.

Jag har tidigare varit ordförande för Miljöpartiet i Nynäshamn. Där var jag bl.a. ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Under den tiden arbetade jag för att få in i skolplanen att skolan ska arbeta för att stärka barns självkänsla. Alla barn måste ha rätt till att må bra. Målet kan inte enbart vara frånvaro av psykisk ohälsa.

 

23. Karin Pleijel

56 år, Östra Göteborg, lärare

 

Göteborg skall vara en människo- och miljövänlig stad! Både här och nu, men även långsiktigt, för barnen och framåt för kommande generationer. Därför prioriterar jag:

GRÖN STAD – Hälsofrämjande grönska med biologisk mångfald, samt fler cykelstråk ska prioriteras när staden växer. Detta ska MP fortsätta att vara pådrivande för i Göteborg. Hållbara städer har en viktig roll som förebilder i en värld, där boendet i städer ökar kraftigt. Resande, boende, matproduktion och arbete ska fungera utan att vi belastar framtiden. Klimat- och miljömål nås genom att vi underlättar omställningen till ny teknik och ändrad livsstil.

BÄSTA SKOLAN ÖVERALLT - Barnen skall rustas väl inför framtiden genom att älska att lära nytt, vara trygga och röra sig mer. Den psykiska ohälsan bland unga måste stävjas. Alla lärare skall få möjlighet att bli experter på sina elevers behov, så att ingen elev faller mellan stolarna. Med den nya organisationen för skolan som MP genomdrivit under förra mandatperioden har vi en bra utgångspunkt. Vi ska fortsätta att skapa hög kvalitet baserad på forskning och beprövad erfarenhet överallt. Vi måste klara att bryta skolsegregationen.

BRYT SEGREGATIONEN - Attraktiva förorter och en inkluderande stad. För att få en stad som håller samman måste vi fortsätta bygga en blandad och jämlik stad. Integration är en ömsesidig process, där möten i ögonhöjd ska prioriteras. Här har arbets- och föreningslivet viktiga roller. Kulturhuset i Bergsjön också ett steg i rätt riktning, det är en fråga som MP har drivit länge och nu blir verklighet. Med aktivt trygghetsarbete tillsammans med de boende, samt goda förutsättningar för viktiga samhällsaktörer och företagande skapar vi en trygghet som håller i längden.

 

24. Mahmoud Chini

55 år, Majorna, ingenjör

 

25. Elisabeth Undén

41 år, Högsbohöjd, miljövetare

 

Klimatet kan inte vänta. Göteborg ska gå före och visa vägen till en hållbar stad som uppfyller sin del av Parisavtalet.

 

26. Thomas Larsson

39 år, Gamlestaden, jurist

 

Västsverige behöver en stark grön röst. Här i Västra Götaland har vi en stark industri och goda förutsättningar för lantbruk, två näringar som kommer spela en avgörande roll för att ställa om till ett starkt och hållbart samhälle. Men det krävs ibland politiska beslut som kan hämma ekonomisk tillväxt om miljön och naturen ska klara sig. Då är det viktigt med politiska företrädare som tar det långsiktiga perspektivet och agerar för att även efterföljande generationer ska kunna leva ett gott liv här på jorden och i Västra Götaland. Det finns ännu tid att rädda klimatet men det måste göras nu!

 

27. Satu Rekola

57 år, Guldheden, präst

 

28. Martin Nilsson

51 år, Lundby, systemförvaltare

 

Nu när Sverige ställer om ska Göteborg ta ett ledarskap och vara en förebild för andra kommuner. På samma sätt som Sverige är ett föredöme internationellt. Som en av de största kommunerna i landet påverkar Göteborg många och mycket. Därför att det extra viktigt att vi tar täten. Nu, för klimatet kan inte vänta. Det har den gångna sommaren visat med all tydlighet.

Det hög tid att vi tillsammans ökar takten och bygger ett hållbart Göteborg, på riktigt. Det är möjligt. Luften ska bli ren, skadliga ämnen hör inte hemma i den luft som vi andas. Stadsmiljön måste ställa människan i främsta rummet. Vi måste tänka framåt. Nu.

I våra förskolor, fritidshem och skolor ska alla kunna utvecklas i sin fulla potential. Både personal och de unga. Det är där vi skapar framtiden. Nu.

 

29. Hillevi Werring

75 år, Angered, leg. psykolog

 

Om världen ska kunna bli en plats för alla människor måste vi ta solidaritet på allvar, med naturen och det ekologiska systemet, med alla människor i hela världen och med kommande generationer. Våra barn och unga måste få en skola som ger dem glädje i att lära mer och lära nytt så att de kan och vill ta ansvar för framtiden, flickor och kvinnor måste respekteras överallt, forskning utvecklas, vapen sluta att säljas, fred skapas och fattigdom bekämpas.

Jorden är gammal. Men nu börjar det bli ont om tid.

KLIMATET KAN INTE VÄNTA!

 

30. Anna Hansson

44 år, Alingsås, civilekonom

 

Grön politik med framtidstro.

Vi bor på en vacker planet, med fantastisk natur och stora resurser. Vi behöver ta väl hand om den och allt levande som finns här. Våra levnadsmönster skapar effekter på miljön. Vi behöver visa vår solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet. Vi behöver ta ansvar för vad hur vi lever.

Det psykisk ohälsan ökar. Vi möta upp med den vård och det stöd som behövs och identifiera orsakerna och vidta åtgärder mot dessa. En god integration av de flyktingar som kommit hit är också en förutsättning för god folkhälsa och ett väl fungerande samhälle.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: