Klimatet i fokus på budgetdebatten

Karin Pleijel, Miljöpartiets kommunalråd i opposition och gruppledare för MP:s fullmäktigegrupp hade fokus på klimatet i sitt tal vid kommunfullmäktiges budgetdebatt. Här är hela hennes tal:

Klimatförändringarna är INTE här för att miljörörelsen skulle få säga ”Vi hade rätt”. De som varnat i decennier. Klimatfrågan handlar inte om ära eller skuldbeläggande, inte om värderingar, inte om vilja. 

Hör ni? Väckarklockan ringer, hög tid att vakna och fatta!

Fatta att klimatförändringar är naturvetenskap! När halten av koldioxid ökar, stiger temperaturen. Det händer, oavsett vad vi tycker, vill eller önskar.

Men inte oavsett vad vi gör. Det vi vet säkert är att ”business as usual” inte fungerar. Det vi också vet är att det vi håller på med nu, ”almost business as usual”, inte heller fungerar. Vi behöver ”new business”. Hade vi börjat när miljörörelsen varnat, hade det gått betydligt lättare, nu är läget akut.

 

Sätt väckarklockan på larm ni som inte fattar

Kanske har människans kreativitet aldrig behövts som mycket som nu. Många har idag hittat nya livsstilar med mindre flyg, bil och kött, mer cykel, tåg och vegetariskt. Och visst sjuder idéer i Uppfinnar-Jockes verkstad, näringslivet tar fram nya fossil-oberoende produkter, cirkulära affärsidéer. Över 1000 globala företag har anslutit sig till "We mean business" där de binda sig att göra det som forskningen kräver av dem. ”No business on a dead planet”. Ja, många har fattat. Alla andra behöver sätta väckarklockan på larm!

I Göteborg behöver BRG driva på näringslivet, agera stöd och blåslampa!

Johan Rockström, miljöprofessorn, säger att det inte räcker att se klimatet vid sidan av allt annat, ”Sätt Klimatet mitt i affärsmodellen", säger han.  Precis så. Det gäller företagen, det gäller världen, det gäller Göteborgs stad.

Idag pratar vi Göteborgs budget 2020. Ekonomi. Ju längre vi väntar med klimatåtgärder, ju dyrare, och mer drastiska åtgärder krävs.

 

Bara vi tar klimatfrågan på allvar

Det är därför med BESTÖRTNING vi i Miljöpartiet kan konstatera att bara det rödgrönrosa förslaget tar klimatfrågan på allvar. I alliansens budget finns vackra ord, men MINSKADE resurser för åtgärder. D-budgeten innehåller inte ens vackra ord, knappt heller S-budgeten.

Två ljusglimtar finns dock i alliansens budgetförslag. Liksom rödgrönrosa vill ni prioritera en cykelbro och glädjande nog har ni ändrat er och vill utreda miljözoner för lätta fordon.

Men hur ska bilåkandet minska, när ni gör det mer attraktivt att ta bilen till centrum med 30 minuters parkering? Hur ska cyklandet öka NU när ni inte avsätter ökade medel för underhåll och vinterväghållning? Hur ska taken få solceller utan investeringsmedel?

Hur ska vi kunna genomföra de resterande 60 förslagen i rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”  utan avsatta medel? I vår budget satsar vi på allt detta, med kostnader och intäkter i ansvarsfull balans.

De beslut vi fattar idag kan skapa goda levnadsvillkor för framtida Göteborgare. Tyvärr gäller också det omvända. Genom att INTE fatta rätt beslut, vältrar vi över kostnader och konsekvenser på våra barn. Det gäller klimatfrågan.

Men det gäller också den social hållbarheten. Att satsa förebyggande är att investera i framtiden. Enligt nationalekonom Ingvar Nilsson kostar en gängkriminellt aktiv person i tio år 23 miljoner för samhället. Tio personer som faller dit, och vi närmar oss en kvarts miljard. Som tas från välfärden.

 

Viktigt att satsa förebyggande

Vi satsar extra på förskolan, skolan och på socialtjänstens förebyggande arbete med totalt 100 Mkr, istället för den skolbesparing på nära en kvarts miljard, och nedskärning på 150 Mkr på SDN, som alliansens budget. 1/3 av det vi stärkte skolan med förra mandatperioden försvinner med alliansens budget i ett enda yxhugg 2020.

Det är inte att spara pengar, det är att skjuta upp kostnaderna på framtiden. 

Det går dessutom stick i stäv mot polisens rekommendationer mot våldet: satsa förebyggande!

Sätt väckarklockan så ni vaknar!

Både klimatet och de sociala utmaningarna kräver vakna människor som vågar se sanningen. Att tackla utmaningarna är varken plågsamt eller tråkigt, det är bara ovanligt klokt!

Bifall till det rödgrönrosa budgetförslaget.

Hela vårt förslag till budget hittar du här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: