Kommunerna måste ta större ansvar för att minska sin konsumtion

Lyssna

Kommunerna måste ta större ansvar för att minska sina konsumtionsutsläpp. Det anser Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen. - Många kommuner har inte börjat ta konsumtionen på allvar. Och vi själva i Göteborg måste göra mer, säger Ulf Kamne på ett seminarium i Almedalen.

Göteborgs stad ligger visserligen långt framme med högt satta mål för att minska utsläppen via sin konsumtion, vilket har gjort att staden har prisats många gånger för sitt långsiktiga och strategiska arbete.

- Men det räcker inte. Vi behöver ändra stadens inköp ännu mer och vi behöver uppmuntra många fler att dela, hyra och låna prylar. Dessutom måste vi underlätta för bilpooler att parkera i stan så att fler kan ingå i en bilpool, det minskar både konsumtionen och bilåkandet, säger Ulf Kamne.

Idag står en genomsnittlig svensk för ungefär 10 ton koldioxid per person och år, vilket behöver komma ner till cirka 1,5 ton.  Därför har Göteborgs stad sjösatt en särskild utredning för att ta reda på vad mer Göteborg behöver göra för att kunna ta sitt ansvar för att nå 1,5 gradersmålet som sattes i Paris. Under 2018 ska staden bland annat att fokusera på att minska engångsartiklarna.

Allt som köps in ska produceras, paketeras, transporteras och i många fall kvarstår ett avfall som behöver tas omhand. Det påverkar förstås klimatet. I Göteborgs stad med 50 000 anställda innebär alla stadens inköp en stor klimatpåverkan.

- Det vi köper i Göteborg och i Sverige medför stora klimatutsläpp i andra länder.  Men det går faktiskt att påverka utsläppen även i andra länder, säger Ulf Kamne.

För att komma till rätta med klimatproblematiken behöver kommunerna förändra sin egen konsumtion, både genom att minska mängden inköp och förändra innehållet i stadens inköp.

- Vi behöver också underlätta för allmänheten att göra klimatsmarta val och att sprida kunskap om klimatfrågan. Klimatet är en av de frågor som de flesta oroar sig för och många vill minska sin klimatpåverkan, det engagemanget ska vi ta vara på, säger Ulf Kamne. 

Det som Göteborgs stad gjort för att minska konsumtionsutsläppen kan stå som modell för många andra kommuner. Det berättade Ulf Kamne i Almedalen.

Inköpen av ekologisk mat i Göteborgs stad slog rekord i fjol. 92 procent av stadens fordon är miljöfordon och Renova kör med helt fossilfritt bränsle i alla sina sopbilar. Göteborg är idag bäst i landet på att bygga lågenergiförskolor och skolor. Inom projektet “Skrota skräpet” har äldreboendet Sekelbo lyckats minska sitt matavfall med 23 procent och sitt brännbara avfall med 10 procent. Det innebär 10 ton koldioxid och 120 000 kronor per år.

- Nu sprider vi den framgångsrika modellen vidare inom staden.

Göteborg arbetar också med att hitta nya sätt att dela. Alla behöver och vill kanske inte heller äga allt. Genom att underlätta för bilpooler och att skapa möjligheter att låna annat än böcker till exempel verktyg och sportutrustning, kan Göteborgare leva med mindre klimatpåverkan. Genom den digitala kanalen greenhack# kan Göteborgarna få tips och idéer om hur de själva kan vara en del i omställningen.

Ett kraftfullt verktyg för att underlätta för allmänheten är en genomtänkt stadsutveckling, men också något som tar tid. Utgångspunkten för Göteborg är en relativ gles stad som i mycket anpassats efter bilen, så här finns mycket att göra.

- Nu planerar vi för en tät och grön stad, med närhet både till service och natur, säger Ulf Kamne.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: