Lunch till alla gymnasieelever när de studerar hemifrån

På initiativ från Miljöpartiet har utbildningsnämnden beslutat att alla elever på kommunala gymnasieskolor erbjuds lunch genom skolan även de dagar de studerar på distans. Det blir ekonomiskt rättvist för alla tonårsföräldrar som annars riskerar dyrare matkonto.

- Alla som behöver skolmat ska få det. Det är viktigt nu under den pågående coronapandemin att alla gymnasielever som studerar utanför skolan får en skolmåltid. Det säger Ulf Carlsson, ledamot i utbildningsnämnden för Miljöpartiet i Göteborg.

För ett stort antal elever är det distansundervisning hela hösten. Under vårterminen erbjuds lunchlådor. Materbjudande behöver fortsätta under hösten. De rödgrönrosa partierna har föreslagit att det exempelvis sker genom servering på våra skolor, att elever får hämta mat eller genom de matkort som en del elever redan har.

-Skollunch blir en kännbar utgift för tonårsföräldrar med små ekonomiska marginaler. Risken är också att en del elever inte alls får den mat som de behöver under dagen eftersom deras viktigaste måltid har varit i skolan. Det säger Ulf Carlsson, ledamot i utbildningsnämnden för Miljöpartiet i Göteborg.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: