Med 100% förnybar energi i sikte

I måndags samlades ett 40-tal åhörare på Linnéstadens bibliotek för att lyssna till en paneldebatt med titeln 100% förnybar energi, arrangerad av Miljöpartiet. Panelen var hoppfull om att all vår energi i framtiden kommer att komma från förnybara källor – kanske redan år 2030.

Lise Nordin (vänstra bilden) var moderator. I panelen (övre bilden från vänster) satt Peter Kovacs, solenergiexpert SP Borås, Marcus Lundborg, energirådgivare Göteborg, Charlotte Bergqvist, vindkraftsexpert från bolaget WPD och Ingemar Gunnarsson, biogasexpert GoBiGas Göteborg. Ett 40-tal intresserade åhörare hade denna kväll hittat till Linnéstadens bibliotek (nedre bilden). Fotograf: Tina Wallénius, Klimatnätverket

I panelen i måndags satt experter på vindkraft, solenergi, biogas och energieffektivisering.  Tillsammans gav de en tydlig bild av vad som görs idag och vad som behöver göras för att nå målet att all energi i framtiden ska komma från förnybara källor. Till exempel behövs tekniska lösningar så som energisnåla hus och att fler människor producerar sin egen el. Men minst lika viktigt som klimatvänlig teknik är de politiska styrmedlen, menade panelen.

Miljöpartiets riksdagsledamot och tillika energipolitiska talesperson Lise Nordin var moderator för debatten, och hon fick ett antal förslag från experterna att ta med sig till arbetet i riksdagen. Lise Nordin beskriver att hon är mycket nöjd med kvällen:

– Det var jätteroligt och inspirerande! Experterna kunde ge en tydlig bild också av politikens roll. Det saknas idag övergripande mål politiskt för att nå 100 % förnybar energi.

Transportsektorn identifierades som en stor utmaning av expertpanelen, där höjd koldioxidskatt i kombination med miljövänligare bränslen så som biogas, fler transporter via järnväg och över huvud taget en minskning av mängden transporter skulle behövas.

På frågan om när 100 % förnybar energi vore möjlig var panelen försiktig med att utfästa något datum. Enligt en av experterna vore det möjligt nå målet år 2030 för all produktion av el och värme. Alla i panelen var överens om att målet är möjligt inom en inte alltför lång framtid.

Kvällen arrangerad av Miljöpartiet de gröna i Göteborgs klimatnätverk. Om du är intresserad av att komma på liknande events, håll utkik på Miljöpartiet i Göteborgs kalendarium och facebooksida.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: